Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Zajęcia otwarte w 6a

Uczniowie klasy 6a na lekcji wychowawczej zastanawiali się, dlaczego warto się uczyć. Wyjaśniali znaczenie pojęcia motywacja, podawali motywy i zasady uczenia się. Lekcję koleżeńską dla nauczycieli zespołu poprowadziła Pani Joanna Pichlak.

Wprowadzając uczniów do tematu przeprowadziła krótki wywiad z trzema osobami: Czy lubisz się uczyć?, Kiedy się uczysz?, Ile czasu dziennie zajmuje ci nauka?, Czy uczysz się systematycznie?

Następnie uczniowie na kartkach podawali powody, dla których się uczą. Potem połączyli się w pary a później w zespoły i ustalili wspólną listę powodów uczenia się. Wśród powodów wymieniali: uczę się, by lepiej poznać świat i to, co się wokół mnie dzieje, by nie dostać jedynki, bo rodzice mi każą, bo moi koledzy też się uczą, chcę rozwijać swoje zainteresowania i talent, spełniać swoje marzenia, dostać się do dobrego gimnazjum.

Wychowawczyni przedstawiła podopiecznym rodzaje motywacji. Uczniowie zauważyli, że aby uczenie przynosiło radość musi wystąpić motywacja wewnętrzna. Nauczycielka razem z uczniami zanalizowała zasady dobrego uczenia się. Aby nauka była skuteczna ważne jest – nastawienie, czyli samopoczucie, emocje, gotowość do popełniania błędów i aktywne poszukiwanie rozwiązań a także znajomość swojego stylu uczenia się i korzystanie z narzędzi nauki. Zajęcia zakończyły się psychozabawą pod nazwą – Czy umiesz się uczyć?

Uczniowie klasy 6a świetnie sobie poradzili z problemem postawionym na początku, właściwie pracowali w grupach, dojrzale dyskutowali i odpowiadali na pytania. Wypracowali wartościowe materiały. Nauczycielka zastosowała podczas zajęć metodę problemową, zespołową, kuli śnieżnej, relaksacyjną, niedokończonych zdań, elementy oceniania kształtującego, burzę mózgów, mapę mentalną. Wychowankowie wysnuli właściwy wniosek, że warto się uczyć i dbać o swój indywidualny rozwój.