Zajęcia przyrodnicze

10 maja 2022 roku Pani Barbara Wojtasik przeprowadziła zajęcia przyrodnicze w grupie przedszkolnej Stokrotki. Temat zajęć brzmiał „Drzewo – drewno”.

Na wstępie zajęć nauczycielka wprowadziła dzieci do zajęć prezentując różne rodzaje drzew. Następnie Pani Barbara wykorzystując jedną z metod aktywizujących „ burzę mózgów” szukała razem z dziećmi skojarzeń do słowa drzewo i drewno. Kolejnym etapem spotkania było  wspólne  poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania: Jakie korzyści dają nam drzewa?, Czy ludzie i zwierzęta mogą żyć bez drzew?, Co zagraża drzewom?, Co można zrobić, żeby na świecie było dużo drzew? Co można zrobić z drewna?, Czym różnią się drzewa liściaste od drzew iglastych? Dzieci wypowiadały się chętnie na wszystkie powyższe pytania, wykazując się bardzo dużą wiedzą. Chętnie mówiły o różnych rodzajach drzew, pokazywały je na tablicy, czytały podpisy.

Kolejnym zadaniem przygotowanym dla dzieci była zabawa z elementami kodowania. Na tablicy z tabelą kodowania podzieloną na pola – A, B ,C – poziomo i pola 1, 2, 3  – pionowo nauczycielka przyczepiła dziewięć części obrazka. Zadaniem dzieci było podawanie kodu- cyfry i litery i tak kwadracik, po kwadraciku odkrywały obrazek drzewa. Po odsłonięciu całości dzieci nazwały drzewo i określiły, czy jest to drzewo liściaste, czy iglaste.

Następnie Pani Barbara zaprosiła dzieci do zabawy ruchowej. Dzieci dobrały się w pary.  W  każdej z nich  jedno dziecko z pary  było drzewem, a drugie dziecko z pary poruszało się swobodnie pomiędzy dziećmi- drzewami. Podczas spaceru dzieci wykonywały ćwiczenia oddechowe, a na sygnał np. „pada deszcz- dzieci  schroniły się pod swoim drzewem. Potem nastąpiła zmiana ról w zabawie.

Podczas zajęć dzieci miały również możliwość doskonalenia swoich umiejętności matematycznych w zabawie pt.: „Jestem dobrym matematykiem”– praca samodzielna.  Dzieci siedziały w kole na dywanie. Pośrodku koła nauczycielka położyła kartonową sylwetę drzewa. Każde dziecko otrzymało nakrętkę od butelki w zielonym kolorze z przyczepioną cyfrą. Następnie nauczycielka pokazywała dzieciom działania, np. 2+4=…itd. Dzieci obliczały działania. Jeżeli wynik był zgodny z liczbą na nakrętce- kładły ją na koronie drzewa.

Kończąc zajęcia nauczycielka usystematyzowała wiadomości z zajęć oraz  podziękowała dzieciom za udział. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, współpracowały ze sobą, wspierały się, dzieliły się z grupą różnymi ciekawymi wiadomościami i spostrzeżeniami dotyczącymi drzew oraz przedmiotów z drewna i ich zastosowania.