Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Zdrowo i kolorowo w 1e

Klasa 1 e robiła w czasie zajęć pyszne i zdrowe sałatki owocowe. Dzieci były niezwykle zaangażowane w pracę. Każdy wykonywał swoją potrawę sam, ale po skończeniu dzieci próbowały sałatek swoich kolegów i koleżanek.

Swoją pracą i wiedzą dzieci udowodniły, że wiedzą, iż są uczniami szkoły promującej zdrowie.