Nauka hybrydowa w klasach 4-8 w dniach 17.05 – 30.05.2021r.

Od poniedziałku 17 maja 2021r. uczniowie klas 4-8 będą się uczyli w formie mieszanej (hybrydowej). System hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas 4-8 realizuje te zajęcia w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Razem z Radą Szkoły i Radą Pedagogiczną ustaliliśmy harmonogram przychodzenia poszczególnych klas do szkoły. Wychowawcy oddziałów poinformują Rodziców i Uczniów o tym w e – dzienniku. Nauczyciele i Samorząd Uczniowski przygotowują dla Was kilka niespodzianek na powitanie. Szczegóły zamieścimy niebawem w kolejnym newsie. Prosimy Was o zabranie ze sobą dobrych humorów. Mamy nadzieję, że już tęsknicie za kolegami i szkołą.

Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych. Poniżej zarządzenia dyrektora, procedury i wytyczne MEiN, GIS, MZ.

Życzymy Państwu, Dzieciom i Młodzieży wiele radości z powrotu do szkoły i wiary, że nam się uda. Bardzo dziękujemy Wam Drodzy Rodzice za wspieranie nas w pracy zdalnej.

Zarządzenie nr 25-2021

Zarządzenie nr 26-2021

Zarządzenie nr 27-2021

ZSP1- Procedura Szkoła 17.05.2021

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_szkół_podstawowych_i_ponadpodstawowych

Czytaj dalej...

Wielkie ważenie w 1a

Na dwóch kolejnych lekcjach edukacji matematycznej uczniowie klasy 1a, omawiali ilustracje z różnymi rodzajami wag oraz odważniki, którymi można najczęściej posługiwać się w sklepach: 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.  Podzielili się na czteroosobowe zespoły i  pomagali w przygotowaniu wag. Wagi konstruowali z wieszaka i reklamówek. Uczniowie z dużym zapałem ważyli swoje przybory szkolne i równoważyli tą wagę  na ilość klocków. Omawiali ciężar, ustalali co jest lżejsze, a co cięższe.

W kolejnym etapie zajęć nauczyciel zaprezentował dzieciom wagę szalkową. Uczniowie  ważyli jabłka, wykorzystując odważnik 1kg, 2 kg i 5 kg. Zadanie to przysporzyło dzieciom również wiele emocji. Podsumowaniem lekcji były karty zadań z wagami.

Aby określić ciężar, dziecko musi go „czuć”, wyważając w rękach. Taka ocena jest możliwa przy wyraźnych różnicach ciężaru. Dokładniejszej oceny ciężaru uczeń dokonuje za pomocą wagi szalkowej. Zabawy z wagą pozwalają porównywać ciężar przedmiotów i określić, co jest cięższe, lżejsze lub waży tyle samo. Stwarzając wiele okazji do oceny ciężaru przedmiotów, najpierw „na oko”, a później za pomocą wagi szalkowej, doprowadzamy do zrozumienia, że masa przedmiotu zależy nie tylko od jego wielkości, ale także do materiału, z którego został wykonany. Dzieci mają kontakt z pojęciami waga i ciężar w życiu codziennym, towarzysząc dorosłym w zakupach. Te codzienne doświadczenia są bardzo cenne i ułatwiają zrozumienie pojęć związanych z ciężarem.

Czytaj dalej...

Organizacja pracy szkoły w dniach 04.05 – 16.05.2021r.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.824 z dnia 29 kwietnia 2021r.) od 6 maja br. uczniowie klas 1 – 3 naszej szkoły wracają  do nauki stacjonarnej. Uczniowie klas 4-8 do dnia 16 maja uczą się zdalnie, natomiast od dnia 17 maja przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym – 50% uczniów uczy się w formie zdalnej/ 50% w formie stacjonarnej.

Poniżej zarządzenia dyrektora w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 04.05. – do dnia 16.05.2021r., procedury i wytyczne MEiN, GIS, MZ.

Zarządzenie nr 22-2021

Zarządzenie nr 23 – 2021

Zarządzenie nr 24-2021

ZSP1- Procedura Szkoła 04.05.2021

Wytyczne_dla_klas_1-3_SP_-_aktualizacja_4052021

Czytaj dalej...

Polska – Nasza kochana Ojczyzna

W czwartek 29 kwietnia przedszkolaki z grupy Słoneczniki rozpoczęły przygotowania do obchodów tegorocznych Świąt Majowych. Rozmawiały z nauczycielkami na temat symboli narodowych – flagi, godła oraz hymnu Polski. Poznały zasady odpowiedniego zachowania podczas odśpiewania hymnu i zapoznały się z jego treścią. Dzieci dowiedziały się, że początek maja wiąże się z bardzo ważnymi świętami dla naszej ojczyzny – Świętem Pracy, Dniem Flagi oraz 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W ramach przygotowań do „Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”, który obchodzony jest 2 maja, dzieci omówiły z nauczycielkami znaczenie barw narodowych oraz wykonały własne flagi metodą wydzieranki. Przedszkolaki wykonały również piękne biało – czerwone kotyliony z papieru. Kształtowanie patriotycznej postawy u dzieci oraz rozbudzanie miłości i szacunku do własnej ojczyzny to bardzo ważne zadanie z perspektywy wychowania przedszkolnego. Jesteśmy dumni z naszych przedszkolaków.

Czytaj dalej...

Majowe Święta

W mijającym tygodniu dzieci z grupy Koniczynki poznawały swój kraj, podróżowały po mapie od morza do Tatr i odkrywały ciekawostki związane z każdym regionem Polski. Razem z Panią Anią zastanawiały się, co to znaczy być patriotą i jak ważną rzeczą dla każdego Polaka i Polki jest Ojczyzna.

Dzieci codziennie poznawały wybrany fragment historii naszego państwa, jego symbole narodowe oraz baśnie i legendy związane z największymi miastami. Słuchały legendy o Lechu, Czechu i Rusie czytanej przez Panią Anię, oglądały film o Warsie i Sawie, a także spektakl online o Smoku Wawelskim. Codziennie też wykonywały na zajęciach plastyczno – technicznych piękne prace różnymi technikami: rysowały, stemplowały, wydzierały, wycinały i sklejały flagę, godło, ilustracje do legend.

Koniczynki poznały też wiersz Władysława Bełzy: „Katechizm polskiego dziecka” i nauczyły się go pięknie recytować. Śpiewały również hymn narodowy, dowiedziały się, że jego nazwa brzmi: Mazurek Dąbrowskiego i powstał dawno temu we Włoszech. Ciekawostką było dla dzieci to, że słowa do hymnu napisał Józef Wybicki, patron ulicy, przy której znajduje się nasze przedszkole.

Podczas codziennych zabaw i ćwiczeń tanecznych przedszkolaki bawiły się przy piosence Jesteśmy Polką i Polakiem. Dzięki temu bez kłopotu ją zapamiętały i z zapałem podśpiewywały podczas malowania czy układania puzzli.

Po całym tygodniu wytężonej pracy i ciekawej zabawy, każda Koniczynka bez namysłu odpowie, że stolicą Polski jest Warszawa, a jej najdłuższa rzeka to Wisła. I chociaż najbardziej kochamy nasz Malbork i Nogat, to wiemy, że cała Polska jest piękna i jesteśmy dumni z naszej Ojczyzny.

Czytaj dalej...

Jesteśmy Polką i Polakiem

My uczniowie klasy 1d – Jesteśmy Polką i Polakiem, fajną dziewczynką i chłopakiem, kochamy Polskę z całych sił…

W przededniu Narodowego Święta wykonywaliśmy kotyliony pod kierunkiem Pani Ewy Nadolnej oraz prezentacji komputerowej. Praca razem, choć zdalnie była wyjątkowa, bo przygotowywaliśmy się do ważnego Święta Narodowego. Nasze kotyliony będziemy z dumą nosić w dniu 3Maja!

Chcemy, abyś to zrobił i Ty, On, Ona, Wy, My…

Czytaj dalej...

Tulipany w wazonie

W ubiegłym tygodniu przedszkolaki z grupy Słoneczniki zgłębiały tajniki hodowli roślin w domach i w ogrodzie. W ramach zajęć przeprowadzonych przez Panią Natalię, dzieci oglądały film edukacyjny o hodowli roślin, rozmawiały na temat niezbędnych elementów dla ich rozwoju, takich jak woda czy światło słoneczne, oraz wykonały piękną pracę plastyczną o tytule „Tulipan w wazonie”. Dzięki puzzlom kwiatowym dzieci zapoznały się z budową tulipana, potrafiły nazwać i wskazać wszystkie jego elementy i ułożyć obrazki w odpowiedniej kolejności. Co więcej, zapamiętały również nazwy i zastosowanie poszczególnych narzędzi ogrodniczych. W ramach zabawy ruchowej naśladowały czynności, które wykonuje każdy ogrodnik. Na zakończenie cyklu zajęć dzieci udały się na przedszkolny plac zabaw, aby skorzystać z pięknej wiosennej pogody. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia zdjęć naszych zajęć.

Czytaj dalej...

Organizacja pracy placówki – 26.04.-02.05.2021r.

Od poniedziałku, 26 kwietnia 2021r. do 02 maja 2021r. uczniowie z klas 1-3 będą mieli zajęcia prowadzone w formie hybrydowej, a uczniowie klas 4-8  będą się uczyć jak dotychczas – zdalnie. Zajęcia w naszym przedszkolu będą prowadzone stacjonarnie. Szkoła będzie prowadziła opiekę świetlicową na wniosek rodziców.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniami Dyrektora ZSP nr 1 w Malborku i Wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093 z późn. zm.) dniami dodatkowo wolnymi od zajęć edukacyjno – wychowawczych będą w kwietniu i maju: 30.04.2021r., 04-05.05.2021r.; 25-27.05.2021r.(egzamin ósmoklasisty).

Placówka zapewnia w tych dniach dzieciom z klas 1-3 opiekę świetlicową. Zajęcia w przedszkolu odbywają się według planu.

Zarządzenie nr 20-2021

Zarządzenie nr 21 – 2021

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych_-_aktualizacja_26042021_r

Czytaj dalej...

Narodowy Spis Powszechny

Zgodnie z art. 24  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U.2019.1775) zadania gmin w ramach prac spisowych obejmują m.in.: popularyzację spisu powszechnego na terenie gminy.

W związku z powyższym na prośbę Burmistrza Miasta Malborka zamieszczamy na naszej stronie przygotowaną informację nt. spisu oraz plakat informacyjny:

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku przez Główny Urząd Statystyczny.

Udział w spisie to obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Spisać można się za pomocą Internetu na stronie – www.spis.gov.pl

Każdy kto spisze się za pomocą Internetu, może wziąć również udział w loterii z nagrodami.

Czytaj dalej...

American Dream w Stokrotkach i 3b

W lutym i marcu grupa przedszkolna Stokrotki „poleciała” na daleki kontynent – Ameryka Północna i wylądowała w kraju Stany Zjednoczone.

Cykl zajęć dotyczących USA przedszkolaki rozpoczęły od swoich skojarzeń związanych z tym krajem- po naprowadzeniu przez nauczyciela oraz dzięki multimedialnej prezentacji padły nazwy Mickey Mouse, Minnie Mouse, Disney, Elmo, McDonald’s, KFC chicken, pop corn, hamburger, hot dogs, marshmallows , cowboys, peanut butter, coke, lemonade i wiele innych. Stokrotki były zdziwione, że aż tyle produktów obecnych w ich codziennym życiu jest związane ze Stanami Zjednoczonymi.  Dzieci na mapie odnalazły stolicę USA – Washington oraz największe miasta New York (Big Apple), Los Angeles, Chicago. Następnie dowiedziały się, że flaga USA ma 13 biało czerwonych pasków oraz 50 gwiazdek i co one symbolizują.

Czytaj dalej...

Święto Naszej Planety

Dnia 22 kwietnia 2021r. na całym świecie obchodziliśmy wyjątkowy dzień, Dzień Ziemi. W tym dniu każdy z nas powinien zastanowić się nad tym jak dbać o naszą planetę. Słoneczniki w trakcie zajęć dydaktycznych  dowiedziały się jak pielęgnować środowisko i otaczającą nas przyrodę, jak dbać o nasz wspólny dom – Ziemię.  Nasze przedszkolaki uczyły się co to znaczy być ekologicznym. Przez cały dzień dzieciom towarzyszyło hasło „Przywróć naszą Ziemię”.  Dzieci brały udział w zabawach, śpiewały piosenki. Nauczycielka czytała dzieciom edukacyjne wierszyki, wspólnie rozwiązywali quizy ekologiczne.

Słoneczniki świetnie się bawiły na cześć naszej planety.

Czytaj dalej...

Światowy Dzień Ziemi

W czwartek 22 kwietnia 2021r. dzieci z grupy przedszkolnej – Fiołki – obchodziły Światowy Dzień Ziemi – to największe i najbardziej popularne święto ekologiczne na świecie. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Z tej okazji dzieci zapoznały się z pojęciami recyklingu oraz ekologii, powtórzyły wiadomości związane z segregacją odpadów i wspólnie odpowiedziały na pytanie: Czy jesteśmy eko? Przedszkolaki dowiedziały się też jakie zagrożenia dla naszej planety niesie działalność człowieka. Dzieci pracowały w grupach, biorąc udział we wspólnych zabawach – układały puzzle oraz wykonywały prace plastyczne.

Czytaj dalej...

Mój ulubiony stawonóg

Uczniowi klas 6 wzięli udział w projekcie pt.: „Mój ulubiony stawonóg”. Projekt był realizowany w ramach lekcji biologii w klasie 6, podczas realizowania tematów: zwierzęta bezkręgowe – stawonogi. Zadaniem uczniów było wykonanie projektu 3D wybranego przez siebie stawonoga. Technika była dowolna. Głównym celem tego projektu było zainteresowanie uczniów tą niezwykle ciekawą, ale też i dosyć trudną w odbiorze – grupą zwierząt.

Zapraszam do obejrzenia prac. Wyszło pięknie. Dziękuję uczniom, którzy wzięli udział w tym projekcie.

Ewa Chmielewska – nauczycielka biologii

Czytaj dalej...