Zajęcia z robotem Genibot

Zajęcia pod nazwą – Siedem dni tygodnia. Wczoraj, jutro, dziś – przeprowadziła w grupie Stokrotek – Pani Anna Ościłowska. Prowadząca wykorzystała do zajęć robota Genibot.

Dzieci podczas zajęć zapoznały się z  zapisem cyfrowym liczby 7, dodawały i odejmowały liczby  w zakresie 7, stosowały  znaki większości, mniejszości,  rozróżniały  kierunki, wymieniały we właściwej kolejności dni tygodnia, chętnie pracowały w zespołach.

Zajęcia rozpoczęły się piosenką wyciszanką „Cichuteńko już siadamy”. Następnie szóstoklasiści uczestniczyli w: zabawie z imieniem i głoskowaniem – A – jak Ania, poznały zapis cyfrowy liczby 7 oraz utrwaliły dni tygodnia, zabawie matematycznej –  która liczba jest większa, stosowały odpowiednie znaki <,> , kreśliły cyfry w powietrzu, na dywanie,  budowały dowolne wieże z tylu kubków, ile jest dni tygodnia.

Potem wykonywały zadanie z matą do kodowania – tworzyły model dni tygodnia z kolorowych krążków.

Nauka pisania cyfry poprzedzona była pokazem nauczyciela na tablicy z odpowiednim komentarzem. Dzieci pisały cyfry w liniaturze, na karcie pracy, w ćwiczeniach,  paluszkiem na tablicy multimedialnej.

Później wykonywały ćwiczenia rytmiczne z wężem za pomocą ateizacji i kodowały na macie z robotem Genibot, bawiły się z kubeczkami dodając w zakresie.

Szóstoklasiści bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach, przyniosły im one dużo radości.

Czytaj dalej...

W Krainie Warzyw i Owoców

W dniu 24 lutego 2021r.Pani Katarzyna Pietrzak dla grupy Niezapominajek przygotowała zajęcia pod tytułem – W krainie zdrowych warzyw i owoców. Nauczycielka powitała dzieci w kole, wszyscy zaśpiewali krótką piosenkę. Następnie prowadząca zaprosiła dzieci do mini teatru i zachęciła do uważnego wysłuchania i obejrzenia przedstawienia kukiełkowego – Doktor Zdrówko i wesoła witaminka.

Po przedstawieniu dzieci  odpowiadały na następujące pytania – Kogo  poznały w przedstawieniu?, Jakie owoce i warzywa wystąpiły?, Dlaczego należy jeść owoce i warzywa?, Czy dzieci lubią jeść owoce i warzywa?

Następnie nauczycielka zaprosiła maluchy do udziału w zabawie orientacyjno – porządkowej „Owoce i warzywa do koszyka”. Dzieci miały naklejone na bluzkach emblematy owoców i warzyw. Poruszały się swobodnie po sali w rytmie usłyszanego utworu muzycznego. Na przerwę w muzyce „ owoce i warzywa” odszukiwały swój koszyk umieszczony na dywanie. Następnie dzieliły produkty na zdrowe i niezdrowe.

Potem dzieci siedziały w kole. Każde z nich otrzymało koszyk i małe pudełko z emblematami owoców i warzyw. Nauczycielka  przedstawiła dzieciom zasady zabawy. Ich zadaniem było zobaczyć i usłyszeć, na którym z bębenków (oznaczonych owocem lub warzywem) nauczyciel wystukuje daną  ilość warzyw lub owoców. Dzieci musiały przeliczyć ilość uderzeń w bębenek i włożyć taką samą ilość owoców lub warzyw.

Na zakończenie dzieci podniesionymi kciukami do góry poinformowały nauczycielkę, że zajęcia im się podobały. Nauczycielka poczęstowała wszystkich marchewkami i jabłkami.

Czytaj dalej...

Od buraka do lizaka

Pani Patrycja Pachocka przeprowadziła w grupie 4- latków zajęcia w ramach Promocji Zdrowia pt.” Od buraka do lizaka.”

 W pierwszej części spotkania Pani Patrycja poinformowała dzieci krok po kroku , co podczas zajęć będą robiły i na co mają zwrócić uwagę. Na każdym etapie zajęć dzieci otrzymywały informację zwrotną, miały czas na wykonanie zadań i odniesienie sukcesu. Wychowawczyni zwracała uwagę na każde dziecko, motywowała do podejmowania działań i chwaliła za wykonanie zadania. Przed pracą w zespołową nauczycielka razem z dziećmi przypomniała zasady aktywnej współpracy. Podczas zajęć dzieci rozwijały:

Czytaj dalej...

Czysto wokół nas

9 marca 2021 roku Pani Marta Kościesza zorganizowała w grupie przedszkolnej    4-latków zajęcia o tematyce ekologicznej pod tytułem  „Czysto wokół nas”. Celem zorganizowanych przez Panią Kościeszę zajęć było przede wszystkim: rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, kształtowanie nawyków ekologicznych, ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, wdrażanie do segregowania odpadów, doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie.

Na wstępie zajęć nauczycielka zapoznała dzieci z tematem zajęć oraz przedstawiła nacobezu. Zaproponowała dzieciom następujące zabawy i zadania:

 1. Piosenka na dobry początek „Dotknij nosa…”.
 2. Opowiadanie „Chora Planetka” M. Tokarczyk. Dzieci w skupieniu wysłuchały opowiadania , które czytała mi Pani Marta. Każdy fragment tekstu był ilustrowany obrazkami. Następnie dzieci przeanalizowały wysłuchane opowiadanie. Nauczycielka zadawała dzieciom pytań pomocnicze dotyczące treści:

Dlaczego Planetka była chora? Co dzieci zrobiły źle?

Czytaj dalej...

Alfabetyczny porządek

11 marca 2021 roku Pani Joanna Evenden przeprowadziła zajęcia wspierające rozwój pod tytułem –   Rozwijanie motoryki małej. Koncentracja uwagi. Wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego – Literek porządek, czyli alfabetyczny porządek – utrwalenie kolejności alfabetycznej wyrazów”.

Podstawowymi celami zajęć było: wzmacnianie koncentracji uwagi, usprawnianie motoryki małej, rozwijanie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej, wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego, usystematyzowanie informacji na temat alfabetu, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, rozwijanie umiejętności korzystania z dydaktycznych gier multimedialnych.

Na wstępie nauczycielka zapoznała ucznia z tematem zajęć oraz przedstawiła nacobezu. Podczas zajęć nauczycielka zaproponowała uczniowi następujące zadania:

Czytaj dalej...

Mapa Pomocy klasy 2c

10 marca 2021 roku Pani Beata Komoszyńska przeprowadziła zajęcia w klasie 2c pod tytułem „Prawo dzieci do życia bez przemocy”.

Cele zajęć:

 • usystematyzowanie wiadomości na temat różnych rodzajów przemocy,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • usystematyzowanie wiadomości na temat osób, do których uczeń może się zwrócić o pomoc,
 • rozwijanie empatii.

Na wstępie zajęć nauczycielka zapoznała uczniów z tematem oraz zwróciła uwagę uczniów na najważniejsze elementy zajęć.

 Następnie nauczycielka zaprosiła uczniów do obejrzenia   filmu edukacyjnego, ukazującego historię chłopca, który doświadczył przemocy w szkole. W trakcie oglądania filmu, Pani Beata na bieżąco analizowała razem z uczniami  fragmenty. Zadawała pytań, a uczniowie udzielali odpowiedzi- Co wydarzyło się w danym fragmencie?, Co czuł chłopiec? , Jak zachowały się dzieci?, Jakiego rodzaju była to przemoc?, O czym myślał chłopiec?, Dlaczego dzieci tak postąpiły?.

Czytaj dalej...

Matematyka w ruchu

2 marca 2021 roku Pani Małgorzata Dąbrowska w grupie przedszkolnej Koniczynki przeprowadziła zajęcia z zakresu kodowania pod tytułem „Matematyka w ruchu”.

Na wstępie Pani Małgorzata zapoznała dzieci z celem zajęć oraz zwróciła uwagę na to, co jest podczas zajęć najważniejsze. Na dzieci czekało szereg ciekawych zadań, które sprawiły im dużo radości i rozbudziły ich ciekawość.

Czytaj dalej...

Wspierające zajęcia

24 lutego 2021roku Pani Anna Jarzynka przeprowadziła zajęcia wspierające rozwój pod tytułem „ Rozwijanie motoryki małej- ćwiczenia polisensoryczne oraz elementy terapii ręki”.

Podstawowymi celami zajęć było:

 • usprawnianie pracy rąk w zakresie percepcji dotykowej i sprawności manipulacyjnej palców i dłoni
 • usprawnianie motoryki małej
 • rozwijanie orientacji przestrzennej ora koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • utrwalanie właściwych i korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych koniecznych podczas pisania brajlem
 • rozwijanie umiejętności chwytu pensetkowego.
 • usprawnianie pracy analizatora kinestetyczno-ruchowego,
 • wzmacnianie koncentracji uwagi,
 • ćwiczenia samodzielnego ruchu łyżką podczas jedzenia.

Czytaj dalej...

Dlaczego ludzie chcą do siebie pisać listy?

 24 lutego 2021 roku Pani Magdalena Barwińska- Kubaszewska przeprowadziła zajęcia pod tytułem „ Tajna wiadomość”.

 Na wstępie zajęć Pani Magdalena zapoznała uczestników z celami oraz przeanalizowała nacobezu. Zwróciła również dzieciom uwagę, iż po zakończeniu spotkania zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie „ Dlaczego ludzie chcą pisać do siebie listy”. Nauczycielka zaproponowała dzieciom różnorodne zadania, wykorzystała metody aktywizujące, które dały dzieciom możliwość zdobywania nowej wiedzy i umiejętności poprzez doświadczanie oraz współdziałanie.

 Pierwsze zadanie, które czekało na uczestników spotkania to zabawa pod tytułem „Powiem Ci w sekrecie”. Na wstępie nauczycielka wyjaśniła zasady obowiązujące podczas zabawy. Pierwsza część zadania polegała na wylosowania karteczki z różnymi wyrazami, które związane były z tematem. Zadaniem dzieci było  zapoznanie się z nim i poszukanie swojej pary- osoby, która miała karteczkę z tym samym wyrazem. Druga część zabawy polegała na wspólnym ustaleniu, w jaki sposób wyjaśnić swoimi słowami wylosowane wyrazy. Pary wyjaśniały jak rozumieją następujące wyrazy: kod, wiadomość, e-mail, rozmowa, zaufanie, sekret, telefon, list, telegram, szyfr, poczta. Wszystkie pary poradziły sobie z zadaniem śpiewająco. Odpowiedzi były wyczerpujące, przemyślane. Podczas dobierania się w pary nauczycielka włączyła spokojną, relaksacyjną muzykę.

Czytaj dalej...

Zajęcia plastyczne

10 lutego 2021 roku Pani Joanna Pietkiewicz przeprowadziła w klasie 3b zajęcia plastyczne. Tematem spotkania było poznanie nowej techniki plastycznej – malowanie farbami na folii, przygotowanie upominku z okazji „Dnia św. Walentego”. Na wstępie Pani Joanna zapoznała dzieci z celami oraz przedstawiła nacobezu.

 Nauczycielka przywitała się z dziećmi i na dobry początek, by rozbudzić ich ciekawość zaprezentowała kilka swoich prac wykonanych różnymi technikami. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że ich Pani od wielu lat pasjonuje się malarstwem i każdą wolną chwile poświęca na rozwijanie swojej pasji. W profesjonalny sposób nauczycielka ukazała dzieciom subtelne różnice między malowaniem i ważne zasady podczas malowania farbami olejnymi na płótnie, malowaniem na szkle, malowaniem i jednocześnie haftowaniem obrazu. Uczniowie z dużym zainteresowanie, z wypiekami na twarzy słuchali opowieści nauczycielki, zachwyceni byli możliwościami jakie dają różne techniki malarskie i nie mogli się doczekać kiedy sami wykonają prace na folii.

Czytaj dalej...

W jaki sposób udzielić pierwszej pomocy?

9 lutego 2021 roku Pani Monka Arent zorganizowała zajęcia w klasie 2a w ramach Promocji Zdrowia pod tytułem: „ Pierwsza Pomoc – urazy.”

Kluczowe pytania, które nauczycielka i uczniowie sobie postawili to przede wszystkim:

„ W jaki sposób udzielać pierwszej pomocy?;

„ Czy udzielanie pierwszej pomocy jest ważne.?; Co musimy powiedzieć dyspozytorowi, gdy zgłaszamy wypadek?

„ Co musimy zapamiętać i zrobić, gdy komuś leci krew z nosa?”

„ Co musimy zapamiętać i zrobić, gdy ktoś się oparzy?

„ Czy możemy opatrzyć małe skaleczenie?”

„ Czego nauczyliśmy się dzisiaj na zajęciach?”

Na wstępie zajęć Pani Monika  przedstawiła cele spotkania oraz nacobezu. Ważnym etapem podczas spotkania było także przypomnienie zasad dobrej współpracy, które również wpływają na komfort pracy uczniów oraz budowanie dobrych relacji.

Czytaj dalej...

Nauczanie wartości – miłość

9 lutego 2021 roku Pani Bożena Chaja- Sobuń dla dzieci przebywających w świetlicy zorganizowała zajęcia pod tytułem „Nauczanie wartości – miłość. Walentynki.” Nauczycielka na wstępie zajęć przypomniała zasady dobrej współpracy. Następnie zapoznała uczniów z celem zajęć oraz nacobezu. Uczestnicy spotkania zastanawiali się również nad pytaniami: Dlaczego tak ważne jest okazywanie miłości najbliższym?; Czy ja umiem okazywać miłość rodzicom, rodzeństwu?

Na dobry początek Pani Bożena zaproponowała uczniom gimnastykę umysłu – ćwiczenia na przekraczanie linii  środka, kapturki myśliciela, leniwe ósemki. Uczniowie wykonywali wszystkie ćwiczenia słuchając nauczycielki o  tym jaki wpływ na koncentrację, skupienie, czy lepszą współpracę naszych półkul mają wykonywane ćwiczenia.

Czytaj dalej...

Sto lat!

W dniu 08.03.2021 dziewczynki z grupy przedszkolnej „Fiołki” świętowały Dzień Kobiet. Tego dnia chłopcy wcielili się w rolę jurorów i odbyły się wybory przedszkolnej miss w rożnych kategoriach: „Miss Najszybszego Liczenia”, „Najbardziej Rozśpiewana Miss”, „Miss Zgadywanek”, „Miss Szybkości”, „Miss Równowagi”, czy „Najbardziej Rozskakana Miss”.  Następnie chłopcy odśpiewali dziewczynkom „Sto lat”, złożyli życzenia, wręczyli dyplomy oraz drobne upominki. Cały dzień upłynął wszystkim w atmosferze radości, wzajemnego okazywania przyjaźni i szacunku.  Chłopcy ze szczególnym zaangażowaniem starali się, aby ten dzień uczynić wyjątkowo miłym – jako mali dżentelmeni wyręczali dziewczynki w codziennych obowiązkach

Czytaj dalej...

Dla Was dziś kwiaty i usmiechy…

8 marca to wyjątkowy dzień w naszym przedszkolu. Dziewczynki z grupy Niezapominajek obchodzą swoje święto. Z tej okazji dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących zawodów wykonywanych przez kobiety. Po zajęciach dydaktycznych wszystkie dzieci miały okazję przygotować własnoręczny wypiek kulinarny w postaci babeczki. Kiedy ciasteczka wyrastały w piekarniku i roznosiły swój smakowity zapach w powietrzu, przyszła pora na uroczystą niespodziankę dla dziewczynek. Chłopcy wyrecytowali wiersze, zaśpiewali piosenki i wręczyli dziewczynkom upominki. Po części artystycznej i chłopcy i dziewczynki próbowały swoich wypieków. Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym przedszkolu pozwala dzieciom na naukę tradycji oraz kształtowanie u dzieci nawyku dbania o inne osoby ze swojego otoczenia.

Czytaj dalej...

Rekrutacja do klas pierwszych – 2021/2022

DRODZY PAŃSTWO

 Uprzejmie informujemy, że do dnia 08-03-2021 r.

odbywają się zapisy dzieci do klas 1 na rok szkolny 2021/2022

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych i mają zapewnione miejsce edukacyjne w placówce.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie zgłoszenia przez rodziców/opiekunów prawnych w terminie do 08 marca 2021 r. (zgłoszenie podpisuje oboje rodziców/opiekunów prawnych)

DRUK ZGŁOSZENIA DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 – ZGŁOSZENIE kl 1 obwód

Ze względów organizacyjnych prosimy Państwa o dostarczenie dokumentów w w/w terminie.

Jeżeli zapisali Państwo dziecko do innej placówki prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
55-272-24-68 wew. 49 lub e-mailowym sekretariat@zsp1malbork.pl

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Malborku wchodzą następujące ulice:

Romualda Cebertowicza, Jana Czerskiego, Dąbrówki,  Benedykta Dybowskiego, Jaskółcza, Marii Konopnickiej, Tadeusza Kotarbińskiego, Krucza, Plac Janusza Kusocińskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Kazimierza Michałowskiego, St. Mikołajczyka, Orla, Partyzantów, Pionierów, Karola Pomianowskiego,  Poznańska, Rolnicza, Słowicza, Mariana Smoluchowskiego, Torowa, Józefa Wybickiego

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są:

 1. dzieci 7-letnie – urodzone w 2014,
 2. dzieci 6-letnie – urodzone w 2015 – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
albo

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 1. oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

Czytaj dalej...