Nowy Rok Szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice, dnia 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.Będzie to czas szczególny, wyjątkowy i trudny ze względu na trwającą sytuację epidemiczną. Stoimy przed wieloma wyzwaniami. Celem bezpiecznego rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i Przedszkolu wprowadzam z dniem 1 września 2020 r. wypracowane przez nas  procedury wynikające z wytycznych MEN, MZ i GIS . Proszę o wnikliwe zapoznanie się z nimi. Uczniowie klas 1-3 mają obowiązek przekazania wychowawcy w dniu 01.09.2020r. wypełnionych przez Państwa deklaracji, wniosku (w przypadku korzystania ze świetlicy szkolnej) oraz oświadczenia i ankiety kwalifikacyjnej. Uczniowie klas 4-8 mają obowiązek  przekazania wychowawcy w dniu 01.09.2020r. wypełnionych przez Państwa: oświadczenia i ankiety kwalifikacyjnej.

Rok szkolny, uczniowie klas 1 – 8,  rozpoczną spotkaniem z  wychowawcą w przydzielonych salach lekcyjnych w różnych godzinach Wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły w różnym przedziale czasowym wejściem głównym, gdzie będzie dokonywany pomiar temperatury. Muszą mieć osłonę  ust i nosa oraz dezynfekują ręce. Maseczki ściągają w klasie. Rodzice nie mogą wchodzić do szkoły. Należy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego. Po spotkaniach uczniowie wychodzą ze szkoły w różnym przedziale czasowym – wyjściem głównym.  Szczegółowa organizacja rozpoczęcia roku szkolnego będzie przekazana Państwu przez wychowawców klasy.

Od 2 września planujemy nauczanie stacjonarne, co oznacza, że dzieci będą przychodziły do szkoły według ustalonego planu zajęć, który otrzymają od wychowawców. W szkole będzie funkcjonowała Strefa Rodzica, Strefa Ucznia i Strefa Żywienia. Każdy zespół klasowy będzie miał przydzielony stały gabinet, toaletę i szatnię – szczegóły przekażą Państwu wychowawcy.

Dodatkowo uczniowie klas 6, 7 i 8 otrzymają osobiste szafki w szatniach szkolnych. Uczniowie w miesiącach: wrzesień, październik, maj i czerwiec ( jeśli nie będzie padał deszcz) będą spędzali przerwy na świeżym powietrzu w wyznaczonych strefach, a w pozostałych miesiącach nauki w budynku szkolnym, także w ustalonych miejscach.

Lekcje wychowania fizycznego będą w miarę warunków pogodowych prowadzone głównie na świeżym powietrzu.

Świetlica szkolna będzie funkcjonować od 2 września. Warunkiem korzystania z niej jest dostarczenie do wychowawcy deklaracji, wniosku i zaświadczeń z zakładu pracy o zatrudnieniu obojga rodziców.

Stołówka szkolna będzie wydawała posiłki dla przedszkolaków  od 1 września, a dla klas 1-8 od 7 września.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo od wychowawców. Proszę wszystkich o bezwzględne stosowanie ustalonych procedur.

Zapewnienie bezpieczeństwa w placówce będzie możliwe przy zachowaniu odpowiedzialności i współpracy nas wszystkich.

Z pozdrowieniami – Elżbieta Sumowska

Procedura Przedszkole 01.09.2020

Procedura Szkoła 01.09.2020

 

 

Czytaj dalej...

Powrót do szkoły

Drodzy Rodzice, w związku z licznymi pytaniami, uprzejmie informuję, że przygotowujemy przedszkole i  szkołę do otwarcia nowego roku szkolnego. W tej chwili pracujemy nad procedurami funkcjonowania placówki w czasie epidemii. Zostaną one umieszczone na naszej stronie internetowej. Wychowawcy klas prześlą do Państwa informację jak będzie wyglądała organizacja naszych placówek od września 2020 roku.

Planowane spotkania adaptacyjne z 3 – latkami nie odbędą się. Planujemy natomiast spotkanie z rodzicami (z zachowaniem warunków bezpieczeństwa) nowo przyjętych trzylatków w dniu 27.08.2020 o godz. 17.00 w sali gimnastycznej naszej placówki. Potwierdzimy e – mailowo termin spotkania z dyrekcją i nauczycielkami w dniu 24.08.2020r.

W dniu 26.08.2020r. o godz.17.00 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych(z zachowaniem warunków bezpieczeństwa). Potwierdzimy e – mailowo termin spotkania z dyrekcją i nauczycielkami w dniu 24.08.2020r.

Nie przewidujemy uroczystego spotkania wszystkich uczniów naszej szkoły w dniu 01.09.2020r. W tym dniu odbędą się spotkania dzieci z wychowawcami klas w różnych godzinach.

Pasowanie Pierwszoklasistów na Uczniów odbędzie się także w późniejszym terminie. Wszystko będzie zależało od sytuacji epidemicznej w naszym regionie.

Serdecznie pozdrawiam – Elżbieta Sumowska

Wytyczne_dla_szkół_i_placówek_–_wrzesień_2020 (1)

Wytyczne_żłobki_przedszkola_III_aktualizacja (2)

Czytaj dalej...

Ubezpieczenie Uczniów

INFORMACJA DLA RODZICÓW O ODSTĄPIENIU OD UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH

 W imieniu Rady Rodziców informuję, że na ostatnim zebraniu podjęliśmy uchwałę o odstąpieniu od zawierania przez Radę umów ubezpieczenia grupowego dla dzieci z naszej szkoły. Jednocześnie proszę wszystkich rodziców zainteresowanych ubezpieczeniem swoich pociech od nieszczęśliwych wypadków na przyszły rok szkolny 2020/2021 o samodzielne wyszukiwanie ofert i zawieranie stosownych umów z ubezpieczycielami

Uzasadnienie :

Decyzję podjęto w głosowaniu z kilku powodów tj. zalecenia ministerstwa oświaty, uproszczenie procedur związanych z wpłatami  i wypłatą ewentualnych odszkodowań bez udziału szkoły i  Rady Rodziców a także w związku z ilością możliwości, ofert i sposobów ubezpieczenia. Każdy z nas wie najlepiej czego oczekuje od ubezpieczenia i ubezpieczyciela a przede wszystkim co będzie odpowiednie dla jego dziecka.

                                                                                              Przewodniczący Rady Rodziców

                                                                                              Jarosław Czermak

Czytaj dalej...

Odbiór zaświadczeń

Informujemy, że w dniu 31.07.2020r. w sekretariacie szkoły zostaną wydane ósmoklasistom zaświadczenia potwierdzające wyniki egzaminu. Obowiązują: zachowanie odpowiedniej odległości, maseczka, dezynfekcja rąk. Poniżej harmonogram odbioru dla poszczególnych klas:

1.Uczniowie klasy 8a – 9.00 – 10.00

2.Uczniowie klasy 8b – 10.00 – 11.00

3.Uczniowie klasy 8c – 11.00 – 12.00

Zapraszamy!

Czytaj dalej...

Wygraliśmy Erasmusa+

Dnia 25 czerwca Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej. Wnioski można było składać do 11 lutego 2020 roku.

Projekt naszej szkoły pt „TIK, Specjalne potrzeby, Języki obce-przyszłością szkoły europejskiej” został zaakceptowany i otrzymał dofinansowanie w wysokości 29 230 Euro.

Wniosek znalazł się na 68 miejscu na ponad 800 złożonych w całym kraju wniosków.  Dofinansowanie otrzymało 212 wniosków z całego kraju. Pomysłodawcą oraz koordynatorem  projektu w naszej szkole jest Pani Małgorzata Szumska, nauczyciel języka angielskiego, a w projekt jest zaangażowanych 12 nauczycieli z naszej szkoły- nauczyciele językowcy, nauczyciel wspomagający, nauczyciele j. polskiego, doradca zawodowy, nauczyciel geografii oraz dwie osoby z kadry zarządzającej . Projekt dotyczy wyjazdów na kursy językowe, metodyczne i kulturowe do krajów Unii Europejskiej – Malta, Włochy oraz Hiszpania.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasz wniosek został zatwierdzony na tak dobrej pozycji i wiemy, że udział w kursach zagranicznych naszych nauczycieli podniesie w znaczącym stopniu jakość pracy szkoły.

Czytaj dalej...

Pożegnanie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 26.06.2020r. uczniowie klas 1-7 odbierali od swoich wychowawców świadectwa szkolne. Nie była to taka sama uroczystość jak co roku. Uczniowie podzieleni na grupy przestrzegali zasad bezpieczeństwa  w związku z panującą w kraju pandemią. Jednakże miło im było zobaczyć się ze swoim wychowawcą i choć z daleka popatrzeć na koleżanki i kolegów z klasy. Ostatnie trzy miesiące nie były łatwe. Nauczanie zdalne wymagało od nas wiele cierpliwości, zrozumienia i nauczenia się innego funkcjonowania w trudnej rzeczywistości szkolnej. Nasza współpraca przyniosła jednak efekty, uczniowie z sukcesem zakończyli kolejny rok szkolny. Bardzo dziękujemy Wam Drodzy Nauczyciele i Rodzice. Wasze zaangażowanie i wsparcie bardzo pomogło uczniom w nauce.

W tym roku szkolnym wyróżniono następujących uczniów i klasy:

Czytaj dalej...

Szczęśliwej drogi, już czas…

W dniu 26.06.2020r. odbyło się w naszej szkole zakończenie roku szkolnego klas ósmych. Zebrani na placu przed szkołą odśpiewali hymn państwowy. Dyrektor przywitała uczniów następującymi słowami:

„Osiem lat temu w dniu 03.09.2012 roku pasowałam Was na uczniów naszej szkoły. Staliście przede mną w rzędzie, a ja dotykając Waszych ramion ołówkiem mówiłam – jesteś już uczniem Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku. Dzisiaj stoicie tutaj gotowi do pożegnania, do odejścia.

Nie ma tu z nami sztandaru naszej szkoły, nie ma też wszystkich pedagogów, nauczycieli, którzy Was uczyli i prowadzili przez te 8 lat. Nie złożycie dzisiaj ślubowania absolwenta. Jesteśmy w czasie pandemii, musimy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa.

Opiekowało się Wami grono mądrych i dobrych pedagogów. Uczniów klasy 8a prowadziła w klasach 1-3 Pani Magda Kubaszewska; w klasach 4-8 Panie: Dorota Ojdowska – Starzyk i Katarzyna Buła, klasę 8b Panie; Bożena Sawicka i Sylwia Wdowicz oraz Pani Ewa Chmielewska, klasy 8c – Pani Ela Kłak i Pani Mariola Kulpa.

W szkole zdobywaliście wiedzę, umiejętności i kształtowaliście swoje postawy. Pamiętajcie, że jesteście absolwentami szkoły imienia UNICEF – to zobowiązuje do pomagania innym, do troski o drugiego człowieka.

Czytaj dalej...

Podziękowania dla Kadry Pedagogicznej

Pan Marek Krupiński – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia UNICEF Polska – przesłał na ręce dyrekcji szkoły list skierowany do nauczycieli. Zamieszczamy go poniżej i bardzo dziękujemy!

Czytaj dalej...

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca do 26 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone, a od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia na odległość. W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, nie będą mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których podsumujemy mijający rok szkolny.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w naszej szkole kończą się w tym roku szkolnym 26 czerwca. W tym dniu uczniom wydawane będą świadectwa szkolne.

Ze względu na sytuację epidemiczną określone zostały procedury i harmonogram odbioru przez uczniów świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły. Wychowawcy klas poinformują Państwa o tym za pośrednictwem e – dziennika.

Świadectwa i inne dokumenty mogą być również odbierane indywidualnie w sposób ustalony przez Dyrektora Szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie Szkoły.

Ponadto istotne jest, aby przestrzegać aktualnych przepisów i wytycznych Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dotyczących ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Elżbieta Sumowska – dyrektor

Czytaj dalej...

Już po egzaminie…

Przez trzy dni ósmoklasiści podczas egzaminu zmagali się z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka obcego. We wtorek odbył się już egzamin z języka polskiego, w środę z matematyki, natomiast dzisiaj uczniowie przystąpili do egzaminu z wybranego języka. W naszej szkole wszyscy wybrali angielski. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy.  To warunek ukończenia szkoły podstawowej. Wierzymy w to mocno, ze uczniowie uzyskają dobre wyniki i dostaną się do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych.

Czytaj dalej...

Egzamin Ósmoklasisty

Drodzy Rodzice i Uczniowie, w dniach 16, 17 i 18 czerwca odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Wierzymy mocno, że Uczniowie poradzą sobie z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Trzymamy mocno kciuki i życzymy samych dobrych wyników. Poniżej zamieszczamy materiały, z którymi należy się zapoznać  przed egzaminem m.in. – zasady organizacji egzaminu w naszej szkole.

Pozdrawiamy serdecznie – Grono Pedagogiczne malborskiej piątki.

organizacja egzaminu

harmonogram egzaminu

zapamiętaj – egzamin kl. 8

WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów (3)

Czytaj dalej...

Kształcenie na odległość do 26 czerwca 2020

Do 26 czerwca 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka w naszej szkole nadal będzie się odbywała na odległość. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek – 26 czerwca 2020 roku.

W dniach 16, 17, 18 czerwca 2020r odbędzie się egzamin ósmoklasisty. O wszystkich procedurach związanych z egzaminem, zakończeniem roku szkolnego i odbiorem świadectw będziemy informować Państwa na bieżąco.

Czytaj dalej...

Dyżury przedszkoli w wakacje

W roku szkolnym 2019/2020 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach – zgodnie z zarządzeniem 45/2020 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork – będzie organizowana w terminach jak poniżej.

Dyżury wakacyjne przedszkoli

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny 2020

Czytaj dalej...

Kiedy dziecko śpiewa – śpiewa cały świat!

Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w 1925 roku. Wtedy to w Genewie odbyła się Światowa Konferencja na Rzecz Dobra Dzieci. W Polsce natomiast Dzień Dziecka obchodzony był jeszcze przed II wojną światową. Pierwszy raz świętowano go bowiem już w 1929 roku, ale 22 września.

W 1952 roku święto zostało ustanowione na stałe.  Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1954 roku zaleciło wszystkim państwom członkowskim organizowanie obchodów Dnia Dziecka. Dzień ten miał być świętem propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi na całym świecie. Dzień Dziecka to również okazja do promowania działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju.

ONZ obchodzi Dzień Dziecka w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka, czyli 20 listopada. Jednocześnie zasugerowano, iż Dzień Dziecka w każdym kraju powinien być obchodzony w dniu, który jego władze uznają za najwłaściwszy.

Nasza szkoła nosi imię UNICEF – Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Możecie być dumni, że nosimy takie imię. Organizacja ta ma w swoim programie szczytne cele związane z pomocą dla rodzin  i dzieci potrzebujących pomocy. Dba o przestrzeganie praw dziecka. W dniu 1 czerwca minie 22 lata od nadania tego imienia malborskiej piątce.

W tym roku swoje święto będziecie obchodzić wśród najbliższych. Życzymy Wam radości, uśmiechu, spełnienia marzeń i samego dobra. Poniżej prezentacja dla Was.

1 czerwca Dzień Dziecka (2)

https://www.canva.com/design/DAD9n76TN9U/aqdB-YuR992pHrybO5M7Qw/view?utm_content=DAD9n76TN9U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutto

Czytaj dalej...