Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Fiołki zwiedzają okolice Zamku

W ubiegłym tygodniu grupa „Fiołki” wybrała się na wycieczkę w okolice Zamku Krzyżackiego. Dzięki uprzejmości Pani Moniki Ładyńskiej – byłego przewodnika malborskiego zamku, dzieci poznały najważniejsze informację z nim związane, m.in. historię Madonny, podział Zamku na: niski, średni i wysoki czy też ciekawostki na temat Rycerzy. Pani Monika opowiedziała nam o bramach, mostach i fosach wokół Zamku i o rolach jakie pełniły. Weszliśmy również do Karwanu i dowiedzieliśmy się, co obecnie w nim się znajduje. Korzystając z pięknej pogody, udaliśmy się na bulwar nad Nogatem i przy dawnych bramach mostowych wysłuchaliśmy legendy o żabie.

 Wycieczka bardzo podobała się Fiołkom, dzieci zadawały pytania, z zainteresowaniem wysłuchały wszystkich opowieści. 

Czytaj dalej...

Dyżur wakacyjny w przedszkolu

W roku szkolnym 2022/2023 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, zgodnie z zarządzeniem Nr 10/2023 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 16 stycznia 2023 roku, będzie organizowana w następujących terminach:

  1. Przedszkole nr 1 w Malborku, ul. Wybickiego 32, termin dyżuru: 01-31.08.2023
  2. Przedszkole nr 5 w Malborku, ul. Witosa 10, termin dyżuru: 01-31.08.2023
  3. Przedszkole nr 8 w Malborku, ul. Mickiewicza 40, termin dyżuru: 03-31.07.2023
  4. Przedszkole nr 10 w Malborku, ul. Reymonta 3, termin dyżuru: 03-31.07.2023

PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NA DYŻUR WAKACYJNY

Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa:

  1. przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu.2. przyjmowania na dyżur wakacyjny do danego przedszkola dzieci uczęszczających do tego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023, tj. do przedszkola „macierzystego”.3. rekrutacja dla dzieci, które nie uczęszczają do placówki „macierzystej” przeprowadzona będzie w przypadku wolnych miejsc.

 KARTA ZGŁOSZENIA

– Podstawą przyjęcia jest  dostarczenie w nieprzekraczalnym  terminie od 8 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r. wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

– rodzice/opiekunowie prawni zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu składają 2 karty zgłoszenia, karty zbiera przedszkole „macierzyste”

– ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola na dyżur wakacyjny 2 czerwca 2023 r.

Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni pobierają ze strony internetowej przedszkola.

Do pobrania:
– karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny 2023

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach pod linkiem:

https://urzad.malbork.pl/zasady-organizacji-dyzurow-wakacyjnych-w-przedszkolach.html

ogłoszenie dyzur wakacyjny 2023

Czytaj dalej...

Kolorowa łąka

Pani Patrycja Pachocka poprowadziła w grupie Pszczółki zajęcia pt. „Kolorowa łąka”. Celami dla dzieci były: wiem jakie rośliny rosną na łące; wiem jakie zwierzęta żyją na łące.

Nauczycielka powitała dzieci zabawą – „Wszyscy są, witam Was”. Dzieci chodziły w kole, trzymając się za ręce. Potem pięciolatki wsłuchiwały się w odgłosy łąki – zamknęły oczy, rozpoznawały i nazywały dźwięki i opisywały wrażenia słuchowe. Następnie prowadząca zadała dzieciom zagadkę do rozwiązania:

Wiosną kolorowa, pełno kwiatów wkoło. Wiele tu owadów, wszystkim jest wesoło.

Trawa się zieleni, pszczoła nektar spija. Dzieci grają w piłkę, czas tu szybko mija. (łąka)

Później pokazała planszę przedstawiająca wiosenną łąkę – dzieci wysłuchały wiersza Grażyny Lech „Kwiaty na łące” i rozmawiały na temat jego treści, obserwowały zdjęcia kwiatów rosnących na łące, wspólnie opisywały ich wygląd.

Następnie zaprosiła do ćwiczenia – „Zapachy dochodzące z łąki”– pięciolatki rozpoznawały zioła po zapachu. Nauczycielka obok zdjęć ziół układała pojemniki z wacikami nasączonym odpowiednim zapachem – lawendy, szałwii, mięty.  Dzieci wąchały, a następnie opisywały swoje wrażenia.

Czytaj dalej...

Gimnastyka buzi i języka

17 maja 2023 roku Pani Agata Serzysko przeprowadziła zajęcia logopedyczne dla dziewczynki z grupy przedszkolnej. Temat zajęć: „Co słychać na wsi?” – gimnastyka buzi i języka”.

Cele zajęć logopedycznych: rozwijanie wrażliwości słuchowej; usprawnianie aparatu artykulacyjnego; rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt; wzbogacanie wiadomości dotyczących zwierząt żyjących na wsi; ćwiczenie prawidłowego oddechu; budowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości;

Pani Agata przedstawiła dziewczynce temat, cel zajęć oraz nacobezu. Następnie zaproponowała kilka ćwiczeń na dobry początek.

Gimnastyka buzi i języka z wykorzystaniem kart do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych – dziewczynka otrzymała od Pani Agaty kartę.  Pierwszym zadaniem było zaznaczenie w jakiej kolejności będą wykonywane ćwiczenia. Na karcie znajdowały się ilustracje symbolizujące następujące ćwiczenia:

Czytaj dalej...

Multimedaliści

17 maja na stadionie Osir-u w Malborku odbyły się, jak co roku, Mistrzostwa Malborka i Powiatu Malborskiego w indywidualnej lekkiej atletyce w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Do rywalizacji w kilku konkurencjach przystąpili uczniowie klas 7 i 8. Mimo iż naszą szkołę reprezentowało zaledwie 15 zawodników, zarówno chłopców jak i dziewcząt, to odnieśli oni sukcesy w każdej rozgrywanej konkurencji.

W konkurencjach biegowych:

I miejsce w biegu na 100m dziewcząt – Olga Piętka 8a

I miejsce w biegu na 100m chłopców – Jakub Witkowski 8a

I miejsce na 300m dziewcząt – Lena Filipiuk 8c

Bieg na 300m chłopców – II miejsce Mateusz Zalewski 7a, III miejsce Miłosz Wiśniewski 8c

I miejsce w biegu na 600m dziewcząt – Emilia Wiśniewska 8c

Bieg na 1000m chłopców – I miejsce Bartosz Jukowski 8a, II miejsce Jakub Lewiński 8c

W konkurencjach technicznych:

Czytaj dalej...

Białe i czarne

15 maja Pani Barbara Wojtasik zorganizowała zajęcia w grupie 5-latków  pod tytułem „Białe i czarne”. Na dzieci czekało szereg ciekawych zadań, które sprawiły im dużo radości i rozbudziły ich ciekawość.

Powitanie- nauczycielka zaprezentowała dzieciom  na tablicy dwa domy z dachem białym i czarnym. Następnie  opowiedziała uczestnikom spotkania  krótką historyjkę o dwóch kotach- czarnym i białym, które weszły na dach – biały kot na biały dach, czarny kot na czarny. W opowiadaniu koty stwierdziły, że nie są widoczne. Pani Basia  prosiła dzieci, by pomogły kotom rozwiązać ich problem. Dzieci od razu zaproponowały, by biały kotek wszedł na czarny dach i na odwrót – czarny kotek na biały dach. Następnie nauczycielka wyjaśniła dzieciom, na czym polega efekt kontrastu – dostrzeganie różnic na zasadzie dwóch przeciwstawnych cech – w tym przypadku barwy białej i czarnej. Poprosiła dzieci o podanie przykładów występowania takich zestawień kolorów w naturze – np. umaszczenie zwierząt – zebra, krowa, sroka. Następnie dzieci podawały przykłady przedmiotów i obiektów z otoczenia – np. pasy na jezdni, niektóre znaki drogowe, szachownica, druk – napisy w sali. Nauczycielka również wyjaśniła dzieciom znaczenie powiedzenia „pokazać coś czarno na białym”. Aby jeszcze bardziej zaciekawić uczestników spotkania Pani Basia pokazała kilka reprodukcji z zastosowaniem tego efektu w sztuce malarskiej i  grafice.

Czytaj dalej...

Poznajemy Francję i Włochy

10 maja 2023 Pani Dorota Cybulska zorganizowała w grupie 6-latków zajęcia pod tytułem ” Podróże po Europie – poznajemy Francję i Włochy”. Pani Cybulska uczestniczyła w zajęciach pełniąc funkcję nauczyciela współorganizującego proces edukacyjny i wspierającego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na wstępie przybliżyła dzieciom cel zajęć oraz nacobezu. Przypomniała także zasady obowiązujące podczas zajęć. Dzieci podczas spotkania uczestniczyły w następujących aktywnościach:

Zabawa integracyjna – „Witam wszystkie dzieci”, które mają dobry humor i chcą poznać dwa kraje leżące w Europie, rymowanka – „Polska leży w Europie, to przedszkolak każdy wie, aby poznać inne kraje na wycieczkę jechać chcę”. Po przywitaniu wszystkich nauczycielka poprosiła dzieci, by uważnie wysłuchały dwóch zagadek, a dowiedzą się jakie kraje dzisiaj odwiedzą.

Mali podróżnicy- Praca z mapą. Zdaniem dzieci, było wskazanie na mapie gdzie leżą Francja i Włochy. Następie nauczycielka pokazała dzieciom flagi dwóch państw, które dzisiaj odwiedzą. Dzieci bezbłędnie rozpoznały flagi Włoch i Francji i umieściły pod każda z flag napisy. Kolejnym zadaniem przygotowanym przez prowadzącą było zmierzenie za pomocą sznurka odległości między Warszawą, a Rzymem oraz między Warszawą, a Paryżem. Okazało się, że dalej jest do Paryża. Następnie dzieci zastanawiały się jakimi środkami transportu można dotrzeć do stolic tych dwóch państw. Stwierdziły, że samochodem, autokarem, samolotem.

Czytaj dalej...

KARATE KYOKUSHIN w 3a

W maju, w klasie  3a odbyła się nietypowa lekcja w-fu. Poprowadzili ją rodzice Piotrka Kaczyńskiego, którzy prowadzą klub Karate Kyokushin w Kwidzynie oraz w Starogardzie Gdańskim i zapoznali uczniów ze swoją pasją. Zarówno mama, jak i tata Piotrka posiadają czarne pasy.

Przeprowadzili oni przykładowy trening, który zawierał wszystkie elementy odzwierciedlające prawdziwy trening, w jakim na co dzień uczestniczą ćwiczący tą sztukę walki. Tata Piotrka, prowadząc zajęcia wydawał polecenia w języku japońskim, jednocześnie tłumacząc ich znaczenie. Wszystkie dzieci świetnie poradziły sobie z ich zrozumieniem. Ten trening był dla nas prawdziwą lekcją dyscypliny.

Uczniowie podczas tych zajęć mieli także okazję poznać kilka prostych uwolnień z zakresu samoobrony, co zachwyciło zarówno chłopców jak i dziewczynki. Byliśmy też pod ogromnym wrażeniem gibkości i sprawności mamy Piotrka

Dowiedzieliśmy się, że sztuka walki jaką jest Kyokushin Karate ma na celu nie tylko rozwój fizyczny, ale także rozwój umysłowy. Uczy opanowania, pracowitości, nie poddawania się w przypadku niepowodzeń i trudności, a także systematyczności w dążeniu do wyznaczonych celów, które przekładają się na życie codzienne, a także mogą być osiągane na macie w czasie rywalizacji sportowej. Tradycja karate zabrania także wykorzystywania nabytych umiejętności poza salą treningową.

Czytaj dalej...

3b z wizytą w teatrze…

Uczniowie klasy 3b uczestniczyli w zajęciach pod nazwą – Z wizytą w teatrze. Pod kierunkiem Pani Beaty Nagrodzkiej poznali wybrane zawody związane z teatrem,  utrwalili zasady pisania zaproszenia i samodzielnie je zredagowali, przypomnieli, jak należy zachować się w teatrze. Uczniów przywitał stworzony przez prowadzącą – awatar . Cyfrowa postać zadała dzieciom zagadkę do rozwiązania.

https://tinyurl.com/2h5bt5zd

Nauczycielka poprosiła uczniów o podanie skojarzeń do słowa teatr.

https://view.genial.ly/6435cea4673ea30011d5456c/interactive-content-untitled-genially

Potem poleciła uczniom, by przypomnieli sobie ostatni wspólny wyjazd do teatru i odpowiedzieli na trzy pytania:

– Jaki tytuł miał spektakl, który oglądaliście?

– Czy to był spektakl lalkowy, czy żywego aktora?

– W jakim celu ludzie chodzą do teatru? – burza mózgów.

Następnie trzecioklasiści obejrzeli  film „W teatrze” – wzbogaciły swoje słownictwo o wyrazy związane z pracownikami teatru.

https://zpe.gov.pl/a/temat-91-poznajemy-zawod-aktora/DM0MxjCVk ćw. 5

Czytaj dalej...

Muzyka uszlachetnia ludzi…

W dniu 15.05.2023r. klasa 7a uczestniczyła w lekcji muzyki, prowadzonej przez Panią Milenę Wiśniewską. Nauczycielka przedstawiła uczniom temat i cele zajęć. Uczniowie zapoznali się z postacią kompozytora Stanisława Moniuszki i jego najsłynniejszymi utworami, dowiedzieli się czym jest opera, zrozumieli pojęcia arii i libretta. Na poprzedniej lekcji uczniowie zostali poproszeni o zapoznanie się w domu z tekstem pieśni „Prząśniczka”, mieli dowiedzieć się jaka historia została w niej opowiedziana.

Na początku nauczycielka przedstawiła siódmoklasistom najważniejsze fakty z biografii Stanisława Moniuszki, wyświetliła slajd z jego wizerunkiem. Potem opowiedziała o pieśni jako gatunku muzycznym, zaprezentowała utwory –  „Dziad i baba” oraz „Prząśniczka”. Uczniowie określali nastrój pieśni. Rozmawiali z nauczycielką o historiach opowiedzianych w tych utworach. Uczyli się przy akompaniamencie pianina słów i melodii jednej z nich. Nauczycielka zwróciła uwagę, że pieśń „Prząśniczkę” można skojarzyć z przebojem popularnej wokalistki Sanah, którego refren inspirowany był omawianą pieśnią.

Następnie prowadząca poprosiła uczniów o podanie skojarzeń ze słowem „opera”, nauczycielka wyjaśniła znaczenie tego terminu, wprowadziła pojęcia „arii” i libretta, uczniowie zanotowali definicje w zeszytach. Dowiedzieli się, że aria to pieśń solowa z akompaniamentem instrumentalnym, wchodząca w skład opery i stanowiąca wyodrębniony, samodzielny fragment natomiast libretto – tekst słowny opery związany ściśle z muzyką.

Czytaj dalej...

Warsztaty żeglarskie

Dnia 11.05.2023r. uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych wzięli udział w warsztatach żeglarskich w ramach projektu edukacyjnego Pomorskie Żagle  Wiedzy. Zajęcia poprowadzili Panowie –  Leopold i Nikodem.

Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się czym jest kartografia. Młodzież nanosiła punkty na mapie morskiej oraz obliczała odległości między punktami. Posługiwali się przyrządami kartograficznymi. Nauczyli się jak wiązać różne węzły żeglarskie, mierzyć mile morskie na mapie i  poprawnie zakładać koło ratunkowe. Ważnym punktem zajęć była pierwsza pomoc na obiektach wodnych.

Dzieci wykazywały duże zainteresowanie szczególnie warsztatami z radiokomunikacji, podczas których prowadzili korespondencję na symulatorach radiowych. Poznali elektroniczne środki wzywania pomocy, np. boje EPIRB czy AIS, PLB. Dużą atrakcją było zakładanie mokrych i suchych skafandrów ratunkowych, kamizelek asekuracyjnych oraz wsiadanie do tratwy ratunkowej. Zajęcia poza dobrą zabawą uczyły również umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i współpracy z innymi.

Prowadzący dołożyli wszelkich starań, aby zajęcia były interesujące i urozmaicone oraz dostosowane poziomem do wieku uczniów. Bardzo za to dziękujemy!

Czytaj dalej...

W świecie bajek, rycerzy i smoków ….

Dnia 11 maja 2023r. klasa 5b  uczestniczyła w spotkaniu literackim z Agnieszką Korol, autorką bajek o smokach, powieści, scenariuszy, recenzji i felietonów zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku.

Podczas spotkania pisarka zapoznała uczniów ze swoją najnowszą książką pt. „Rycerze Eonii”. To najnowsza fantastyczna powieść autorki. Opowiada o konflikcie miedzy królestwem Eonii i Bajbajossy. W turniejach, które mają załagodzić konflikt, udział biorą władcy, rycerze, smoki, mag oraz wiedźma.  Jest to zabawna, baśniowa i wciągająca od pierwszej strony opowieść. Książka porusza również temat bardzo aktualny: żądania tyranów wobec innych państw.

Pisarka ma dar pokazywania w jaki sposób ukrócić zło, jak mu się przeciwstawić. Czytając fragmenty lektury, zaprosiła uczniów  do swojego świata, angażując ich  do odtworzenia kilku scen. Uczniowie odegrali rolę Króla, Królewny, Błazna, Strażnika, Magika i wiele innych postaci. Dzieci były zachwycone możliwością wcielenia się w  bohaterów literackich.

Podczas rozmowy pisarka opowiadała, jak rodzą się jej pomysły na kolejne książki, jak pracuje, gdzie szuka inspiracji, jak wygląda proces twórczy. Autorka zachęciła również publiczność do przeczytania jej pozostałych  książek tkj.  „ Leksykon Smoków”, „Truskawkowy Smok”, „ Zamczysko”, „ Listy z jeziora”. Po spotkaniu uczniowie  ustawili się w długiej kolejce, aby zdobyć autograf pisarki. Była to niezwykła lekcja literatury.

Czytaj dalej...

Dzień Języka Angielskiego

„Inny język to inne spojrzenie na życie”

Frederico Fellini

 Międzynarodowy Dzień Języka Angielskiego jest obchodzony co roku dnia 23 kwietnia. Jest to data upamiętniająca urodziny i śmierć angielskiego dramaturga i poety Williama Szekspira.

W naszej szkole obchodziliśmy ten dzień w poniedziałek 24 kwietnia, upowszechniając naukę języka angielskiego wśród uczniów. Podczas przerw uczniowie odszukiwali ukryte w całej szkole idiomy w języku angielskim, które musieli przetłumaczyć na język polski. Najlepsi „tłumacze” otrzymali oceny celujące z j. angielskiego. Podczas lekcji nauczyciele języka angielskiego dyskutowali z uczniami na temat przydatności tego języka we współczesnym świecie oraz oglądali zabawne filmy i prezentacje związane z krajami anglojęzycznymi. Na auli pojawiła się wystawa zdjęć najważniejszych atrakcji Londynu, Nowego Jorku, Malty, Kanady i Australii. Uczniowie tworzyli lapbooki dotyczące ciekawostek związanych z j. angielskim. Podczas lekcji pracowali w grupach szukając ciekawostek dotyczących języka angielskiego w poszczególnych krajach, doskonalili kompetencje TIK. W klasach 1-3 odbył się konkurs Let’s Be Kind, a w klasach 4-8 konkurs językowy Master of English.

Podsumowanie tego dnia było jedno – warto uczyć się języka angielskiego!

 

                                                                                                          Zespół Nauczycieli Języków Obcych

Czytaj dalej...

Aktywnie w Niezapominajkach

W ubiegłym tygodniu przedszkolaki z grupy ,,Niezapominajki”  wzięły udział w zajęciach z wykorzystaniem metod aktywizujących. Po porannym powitaniu, dzieci  uczestniczyły w kręgu uczuć – zabawie z zastosowaniem techniki integracyjnej ,,Krasnoludek”. Zadaniem każdego dziecka trzymającego maskotkę było  określenie w jakim jest nastroju i dlaczego: ,,Jestem dzisiaj radosny/smutny, bo …”.

Następnie odbyła się ,,Burza mózgów”  podczas której maluchy znalazły odpowiedź na pytania: ,,Co nam daje krowa?” oraz ,,Co można zrobić z mleka?”. Uzupełnieniem  zabawy była ,,Dobieranka promyczkowa” polegająca na wybraniu spośród obrazków różnych produktów spożywczych tylko tych, które przedstawiały  produkty zrobione z mleka.  Na podstawie historyjki obrazkowej pt. „Od krowy do kartonu” dzieci zapoznały się z cyklem produkcji mleka. Każda okazja jest dobra, aby rozwijać umiejętności matematyczne w zakresie przeliczania oraz klasyfikowania i w związku z tym przedszkolaki świetnie się bawiły podczas układania krówek od najmniejszej do największej, segregowania ze względu na kolor i wielkość.

Tego dnia nie zabrakło również pracy plastycznej z motywem krowy, podczas której dzieci doskonaliły sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo – ruchową.  Mleczną przygodę zwieńczyła degustacja  pysznego i zdrowego mleka z płatkami  oraz ewaluacja wrażeń „Wesoła i smutna krówka”.

Czytaj dalej...

Słoneczniki eksperymentują…

Dnia 10 maja 2023 roku grupa Słoneczniki wybrała się na zajęcia pt. „Doświadczalnia” do Szkoły Łacińskiej. Możliwość wzięcia udziału w zajęciach z eksperymentowania sprawiła dzieciom wiele radości.

Każde dziecko mogło indywidualnie lub wraz z całą grupą wykonać kilka eksperymentów, których efekt za każdym razem okazał się spektakularny. Przedszkolaki wykonały takie eksperyment, jak: „kolorowe mleko”, „wulkan”, czy „lampa z lawą”. Każdy uczestnik otrzymał niezbędne do wykonania doświadczeń przyrządy oraz składniki. Nie zabrakło również eksperymentów z balonami! Dzieci z zaciekawieniem oglądały pokaz pompowania baloników z wykorzystaniem octu i sody, a także starały się umieścić wykałaczki w balonie bez jego przebijania.

Przedszkolaki uważnie słuchały instrukcji oraz wyjaśnień osób prowadzących zajęcia, a następnie, w pełnym skupieniu wykonywały wszystkie eksperymenty. Całe zajęcia odbyły się pod bacznym okiem wychowawczyń oraz pań prowadzących, dzięki czemu były w pełni bezpieczną zabawą dla dzieci. Przedszkolaki były zachwycone zajęciami i uczestniczyły w nich z wielkim zainteresowaniem.

W ramach wycieczki dzieciom udało się również zobaczyć kilka ciekawych zabytków oraz miejsc w Malborku – Wieżę Ciśnień, Bramę Mariacką, Ratusz Staromiejski oraz piękny bulwar nad Nogatem, który jest niezwykle przyjaznym miejscem dla wszystkich mieszkańców podczas spacerów.

Czytaj dalej...