Kilka słów od Dyrektora Szkoły…

Minęło ponad dwa tygodnie od momentu kiedy znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Sytuacja ta jest szczególna i wymaga od Nauczycieli, Rodziców i Uczniów dobrej współpracy. Nauka przy wykorzystaniu technik i metod zdalnych jest dla nas dużym wyzwaniem.

Proszę wszystkich o zrozumienie i cierpliwość. Cała społeczność wkłada wiele trudu, aby nauczanie na odległość funkcjonowało w naszej szkole. Napisałam w e-dzienniku informację dla Uczniów i Rodziców o zasadach jakie będą obowiązywały w placówce. Niektórzy z Państwa jeszcze nie odczytali mojego komunikatu.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie uczenia się wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu Ucznia z Nauczycielem. Szkoła prowadzi w ramach nauczania zdalnego następujące działania – korzystamy z materiałów edukacyjnych na sprawdzonych portalach edukacyjnych, pracujemy na platformie edukacyjnej, do której nauczyciele i uczniowie otrzymali dostęp, wykorzystujemy dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną, komunikatory, programy do telekonferencji, e-podręczniki, kontakt telefoniczny, karty pracy, zamieszczamy materiały dla uczniów w Folderach Wiedzy uzupełnianych systematycznie przez Nauczycieli. Drukujemy materiały przygotowywane dla Uczniów i wykładamy je w okienku odbioru dla Rodziców, których dzieci nie mają dostępu do nowych technologii, dostarczamy wydrukowane materiały do Ucznia.

Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on – line, czy tzw. wideo lekcje. Wymagają one całego procesu wdrożenia, nad którym obecnie pracujemy. Nauczanie zdalne może mieć różną formę,  musi jednak uwzględniać możliwości psychofizyczne i techniczne wszystkich – Nauczycieli, Uczniów, Rodziców, a te w naszej społeczności szkolnej są różne. W niektórych zespołach klasowych uczniowie mają pełny dostęp do laptopów, tabletów, Internetu, w innych są uczniowie potrzebujący natychmiastowego wsparcia. Podjęłam kroki, aby tę sytuację zmienić. Niemal wszyscy korzystamy ze swoich prywatnych zasobów. Bardzo dziękuję nauczycielom, rodzicom i uczniom za wspólną pracę nad wdrażaniem kształcenia na odległość. Dziękuję za sugestie, dobre pomysły. Zasady, które wdrażamy nie są niezmienne, jeśli należy coś poprawić – proszę śmiało do mnie pisać. Zgłaszajcie Państwo swoje spostrzeżenia i wnioski dotyczące przebiegu uczenia na odległość.

Uczniowie oprócz uczenia się z wykorzystaniem komputera, powinni tez czytać książki, korzystać z podręczników, kart pracy, ćwiczeń, rysować, śpiewać, ćwiczyć, bawić się, słuchać muzyki. Najważniejsze, aby mieli wyodrębniony czas na efektywną naukę indywidualną i odpoczynek.

Nauczyciele starają się realizować tematy i zadania na bieżąco, a Uczniowie wywiązywać się z prac, które mają do wykonania. Jeśli z jakiś ważnych powodów Uczniowie nie będą mogli wykonać zadań na czas, to proszę o kontakt z Nauczycielem – na pewno to zrozumie. Jeśli niektóre z zadań sprawiają  dzieciom kłopoty, proszę pisać do Nauczycieli o dodatkowe instrukcje i wskazówki. Tylko dobra współpraca między nami pozwoli na uzyskanie efektów w nauczaniu i uczeniu się.

Nie wiemy czy obecna sytuacja będzie się przedłużała, ale jeśli to nastąpi, na pewno nie wrócimy już do takiej szkoły jaką była przed epidemią. Nauczania zdalne będzie się dalej rozwijało, a umiejętności nauczycieli i dzieci w tym zakresie będą coraz wyższe.

Poprzez e – dziennik informujemy Uczniów i Rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych ocenach. Proszę pamiętajcie Uczniowie, że najlepsze efekty daje systematyczna praca i uczenie się odpowiedzialności za własną naukę oraz wdrażanie do samodyscypliny. Wasi Rodzice pracują i nie zawsze maja tyle siły, aby towarzyszyć Wam w odrabianiu prac domowych. Pomagajcie Im i wspierajcie.

Zachęcam Was do e – kontaktów ze swoimi kolegami, do zdalnej pomocy kolegom w  nauce.

Dziękując za dotychczasowy wysiłek – życzę wszystkim dużo zdrowia, siły, spokoju i mimo trudnego czasu  – optymizmu.

Poniżej zamieszczam link do Poradnika dla Uczniów, Nauczycieli i Rodziców, który zawiera wskazówki oraz inspiracje dotyczące kształcenia na odległość.

https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf

Pozdrawiam serdecznie – Elżbieta Sumowska

Czytaj dalej...

Wsparcie Pedagoga i Psychologa

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju i co się z tym wiąże zamkniętą szkołą, ograniczonym kontaktem z nami, chcemy poinformować Was, że nadal służymy Wam swoją pomocą.

Jeśli potrzebujecie fachowej pomocy, kontaktu z nami, porady, szczerej rozmowy – jesteśmy cały czas dostępne pod swoimi adresami mailowymi. Napiszcie do nas:

pedagog szkolny Patrycja Biegańska – Stawicka : bieganska-stawicka.patrycja@sp5malbork.pl

psycholog szkolny Agnieszka Żejmo: zejmo.agnieszka@sp5malbork.pl

Prosimy zadbajcie też w tym czasie o Wasze wzajemne relacje, pobawcie się razem, wyciągnijcie z szafy gry planszowe, ugotujcie coś pysznego, upieczcie ciasto, rozmawiajcie ze sobą, bądźcie ze sobą, to zmniejsza stres, wzmacnia więzi.

                                                                                                                                          Pozdrawiamy

Patrycja Biegańska – Stawicka – pedagog szkolny

Agnieszka Żejmo – psycholog szkolny

Czytaj dalej...

Uczymy się zdalnie

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele naszej szkoły będą przekazywali uczniom za pomocą poczty elektronicznej w e – dzienniku, materiały do samodzielnej nauki w domu. Zapraszamy do współpracy z nauczycielami i systematycznej pracy, która będzie oceniana. Uczniom, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty polecamy korzystanie z materiałów, które usystematyzują i utrwalą Waszą wiedzę. Poniżej zamieszczamy dla Was przydatne linki:

Zachęcamy także do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych zamieszczonych na platformach, stronach i serwisach internetowych:

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

Jeśli potrzebujecie pomocy możecie liczyć na wsparcie nauczycieli komunikując się z nimi poprzez dziennik elektroniczny. Mamy nadzieję, że wspólne działania pozwolą na systematyczną pracę mimo zaistniałej i trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

W trosce o Wasze zdrowie i najbliższych oraz innych ludzi prosimy, abyście ten czas spędzili w domu i stosowali się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Poniżej zamieszczamy plakaty i ikonografikę dotyczące: mycia rąk i ich dezynfekcji oraz sposoby ograniczenia ryzyka zagrożenia koronawirusem, które znaleźliśmy na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Zakładu Higieny.

Czytaj dalej...

Sekretariat Szkoły

W związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dostęp do osobistego kontaktu z pracownikami sekretariatu będzie ograniczony.

Proszę rodziców, o przekazywanie wniosków – związanych z rekrutacją do klasy pierwszej i do przedszkola – oraz innych dokumentów szkolnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@zsp1malbork.pl.

Proszę również o przesyłanie oryginałów dokumentów pocztą (za potwierdzeniem odbioru).

O podjętych czynnościach należy powiadomić pracowników sekretariatu szkoły telefonicznie pod numerem 55 272-24-68.

Pod poniższym linkiem umieszczono ważną  informację dotyczącą rekrutacji:

http://82-200.pl/4505,AKTUALIZACJA-Informacje-dotyczace-PUBLICZNYCH-placowek-edukacyjnych-w-Malborku-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html

  Elżbieta Sumowska – dyrektor 

Czytaj dalej...

18 Urodziny naszej Fundacji

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”.

18.Urodziny Fundacji ” Szkoła Otwartych Serc” stały się okazją do wyrażenia największej wdzięczności wszystkim tym, którzy od wielu lat wspierają naszą organizację swoją miłością, dobrocią, hojnością i zaangażowaniem. Przygotowanie do tego wspaniałego Jubileuszu uzmysłowiło nam, jak długą drogę przeszliśmy od „narodzin” Fundacji, aż do chwili obecnej. Ze wzruszeniem gościliśmy naszych absolwentów i podopiecznych Fundacji, m.in. Milenę Wiśniewską, absolwentkę Akademii Muzycznej w Gdańsku, która swoim śpiewem i grą uświetniła Jubileusz, Kamila Gorczyńskiego, młodego, zdolnego fotografa, który utrwalił piękne chwile na zdjęciach…

Czytaj dalej...

Zawieszenie zajęć szkolnych – komunikat

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do przekazanej w dniu dzisiejszym decyzji Premiera Pana Mateusza Morawieckiego o zawieszeniu  zajęć we wszystkich szkołach, przedszkolach, żłobkach w całej Polsce z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa informuję, że:

1.W dniach 12 – 13 marca 2020r. szkoła i przedszkole nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ale dla dzieci nie mających opieki prowadzone będą zajęcia opiekuńcze.

2.Od dnia 16 marca 2020 do 25 marca 2020 szkoła i przedszkole będą miały zawieszone zajęcia tzn. nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno – wychowawczych ani opiekuńczych. W szkole będzie funkcjonowała administracja i obsługa i nadal będzie prowadzony nabór do naszych placówek.

Drodzy Rodzice, proszę o zachęcanie dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. MEN na platformie – e-podręczniki – udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają usystematyzować wiedzę. Dostęp do tych materiałów jest bezpłatny. Uczniowie klas starszych otrzymają od nauczycieli drogą e – mailową materiały do samodzielnej pracy w domu. Mam tu na myśli szczególnie uczniów klas ósmych, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

Informuję także, że zgodnie z art. ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno – epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno – zakaźnego. Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Proszę uczulić dzieci i młodzież, że okres przerwy w nauce jest okresem kwarantanny, podczas którego dzieci powinny przebywać w domu i bez ważnej przyczyny go nie opuszczać.

Jednocześnie na bieżąco będę przekazywała Państwu wszelkie informacje dotyczące dalszych działań w powyższym zakresie. Proszę także o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Z wyrazami szacunku – Elżbieta Sumowska

Czytaj dalej...

Rekrutacja 2020/2021

Od 1 września 2019 roku nasza placówka nosi nazwę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku. W jej skład wchodzą – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku i Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Malborku.

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania wniosków i zgłoszeń kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

Dokładne informacje o rekrutacji do przedszkola można uzyskać klikając w link:

http://www.urzad.malbork.pl/elektroniczna-rekrutacja-do-przedszkoli-publicznych-oraz-oddzialow-przedszkolnych.html

Informacje o rekrutacji do klas pierwszych uzyskacie Państwo klikając w link:

http://www.urzad.malbork.pl/rekrutacja.html

Czytaj dalej...

Czekoladowe warsztaty

Klasa 3 c odwiedziła Czekoladowy Autobus, który zaparkował na naszym szkolnym boisku. Na początku zajęć każdy mógł poczuć się jak prawdziwy Master Chef – uczniowie zostali ubrani w specjalne czapeczki i fartuszki. Potem zapoznano ich z historią czekolady i wysłuchali opowieści skąd się bierze czekolada. Kolejnym punktem programu była degustacja trzech rodzajów czekolady. Do zajęć wykorzystana była zdrowa czekolada o zawartości 85% kakao. Następnie każde dziecko wybrało sobie foremkę i wykonało swoją własną czekoladkę. W czasie, gdy czekoladki chłodziły się w zamrażalce, dzieci zajęły się rysowaniem wzorów czekoladą i ozdabianiem ich kakaowymi koralikami. Odbył się nawet konkurs w rozpoznawaniu zapachów nadzienia do czekolady. Nagrodę – czekoladową podkowę zdobył Andrzejek, który wygraną postanowił podzielić się ze wszystkimi uczestnikami warsztatów. Na koniec każdy dostał kartonik, w którym dzieci zabrały ze sobą przygotowane słodkości i otrzymali dyplomy Mistrza Czekolady. Były to bardzo czekoladowe zajęcia. Dziękujemy pani Ewie Maćkiewicz za ich zorganizowanie.

Czytaj dalej...

Święto Dziewczynek

Z okazji Dnia Kobiet w grupie Niezapominajki odbyła się niezwykła uroczystość. Wszyscy mali panowie tego wyjątkowego dnia dbali szczególnie o swoje koleżanki. Chłopcy  na każdym kroku pomagali dziewczynkom a nawet sprzątali za małe kobietki zabawki. Nie obyło się również bez  odśpiewania ,,Sto lat”, wręczenia serduszek oraz przepięknych prezentów. Tego dnia w przedszkolu panowała wspaniała  atmosfera. Można było usłyszeć przeboje dla przedszkolaków, w rytm których bawiły się zarówno dziewczynki jak i chłopcy. Uroczystość zakończyła się zdrowym i smacznym poczęstunkiem. Uśmiechnięte buzie dzieci, a zwłaszcza dziewczynek świadczyły o miło spędzonym czasie.

Czytaj dalej...

Urodzinki

W ubiegłym tygodniu świętowaliśmy urodzinki „Koniczynek” urodzonych w styczniu i lutym. Nasi solenizanci to Zosia, Tymon, Bartek, Alicja, Lenka, Mikołaj, Alan, Wiktor, Olek i Michał. Ten dzień był dla nich wyjątkowy, ponieważ otrzymali od koleżanek i kolegów z grupy mnóstwo serdecznych życzeń, drobne prezenciki i najpiękniejsze STO LAT. Jak zawsze nie zabrakło wspaniałych zabaw takich jak taniec z balonem, „Śmieszne figury”, „Pociąg”, czy taniec na gazecie. Po zabawie nadszedł czas na przepyszny i zdrowy poczęstunek, który przygotowali rodzice naszych „Koniczynek”. Doceniamy Państwa starania w to, aby poczęstunek był jak najbardziej zdrowy (owoce, babeczki marchewkowe, zdrowe kulki czekoladowe i raffaello, galaretka z owocami, babeczki malinowe) – serdecznie Państwu za to dziękujemy.

Czytaj dalej...

Dzień Rodziny

Grupa Motylki miała ważne święto – Dzień Rodziny! Dzieci z radością wystąpiły z pięknym, różnorodnym repertuarem. Liczne wierszyki z życzeniami dla mamy, taty, babci, dziadka uszczęśliwiły zaproszonych gości. Piosenki z serca płynące, tańce gorące to wszystko dla rodziny. Uroczystość zakończyła się wręczeniem prezentów dla przybyłych gości i słodkim poczęstunkiem! A najważniejszym wydarzeniem tego dnia były życzenia  100 lat i kwiatuszek dla dziewczynek od chłopców z okazji Dnia Kobiet! Dziękujemy chłopaki!

Czytaj dalej...

Dzień Otwarty Szkoły

W środę 4 marca 2020 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 został zorganizowany Dzień Otwarty pod hasłem „W zaczarowanym ogrodzie Piątaszka.” Dzieci i rodziców, którzy przyszli do naszej placówki, witały Pani Dorota Jukowska i Monika Piskozub. Panie rozdawały dzieciom kolorowe karty- mapy , na których zaznaczone było pięć zaczarowanych zakątków ogrodu. Kolory oznaczały drużyny, które utworzyły przybyłe dzieci. Każda drużyna miała swojego przewodnika – Panie: Agatę Rojek, Katarzynę Bułę, Agnieszkę Polak, Panią Monikę Kacperską, Joannę Evenden. Dzieci i rodzice zebrali się w auli. Pani Dyrektor Elżbieta Sumowska opowiedziała zgromadzonym o szkole, innowacjach, wizji i misji naszej placówki. Następnie każdy przewodnik zaprosił swoją drużynę do zwiedzania różnych zakątków szkoły – w każdym czekały na dzieci niespodzianki i zadania. Mali odkrywcy wraz z rodzicami odwiedzili następujące miejsca:

Czytaj dalej...

Dzień Otwarty w Przedszkolu

 W środę – 4 marca naszą placówkę odwiedziły przyszłe przedszkolaki. Z tej okazji przedszkole zamieniło się w prawdziwy wiosenny ogródek. Motywem przewodnim były sale owocowo – warzywne  a wśród nich: Zielony Brokułek, Pomarańczowa Marchewka, Czerwone Jabłuszko oraz Żółta Cytrynka. W każdej sali na maluchy czekały wyjątkowe zadania związane ze zdrowym trybem życia. W Sali Zielonego Brokułka dzieci musiały użyć siły, która była niezbędna do rzutu dużymi kostkami, następnie maluchy miały za zadanie odszukać ilustracje wylosowane za pomocą kostki i ozdobić je zgodnie z własną inwencją twórczą bibułą i kredkami. Po skończonej pracy dzieci karmiły  brzuszek zielonego warzywa jego „ulubionym daniem” – zielonymi piłeczkami, które dzieci wybierały spośród innych piłek. Sala Pomarańczowej Marchewki odpowiadała za umuzykalnienie oraz rytmizację dzieci. Przyszłe przedszkolaki miały okazję wspólnie z rodzicami zagrać na bum – bum rurkach do radosnej marchewkowej gimnastyki oprócz tego spędziły wesoły czas podczas zabaw z  gumowym wężem. Kolejna sala była podróżą do niezapomnianych owocowych smaków. Tutaj dzieci mogły wykazać się zdolnościami kulinarnymi. Maluchy wykonały owocowe szaszłyki według własnego pomysłu, które z przyjemnością skosztowały po zajęciach. Ostatnia sala była okazją do rozwijania zmysłu dotyku. Dzieci musiały wykazać się niesamowitą zwinnością podczas  pokonywania wielozmysłowego toru przeszkód, który miał za zadanie wzmocnić wrażenia płynące z receptorów dotykowych, które są niezbędne do prawidłowego poznania świata. Po skończonej zabawie dzieci zebrały się w Radosnej Sali Zabaw gdzie wspólnie z rodzicami i Paniami z przedszkola zaśpiewały znaną, ilustrowaną ruchem piosenkę ,, Głowa – Ramiona”. Przy wyjściu z przedszkola w Witaminowym Straganie czekał na dzieci smaczny i zdrowy poczęstunek  w postaci soku i jabłka. Wszystkim przyszłym przedszkolakom i ich Rodzicom dziękujemy za wspólną zabawę i zwiedzenie naszego przedszkola. Do zobaczenia! Wesołą Olimpiadę w Jarzynowie przygotował zespół nauczycieli w składzie: Basia Wilczewska, Danuta Kubat, Anna Skrzoska, Justyna Okoń, Anna Ościłowska, Anna Frankiewicz, Kasia Pietrzak, Jola Zwierz, Bogusia Jachimowska, Marta Kościesza, Małgosia Dąbrowska, Patrycja Pachocka, Basia Wojtasik, Ewa Nadolna. Liderkami projektu były Panie: Jolanta Zwierz i Katarzyna Pietrzak

Czytaj dalej...

Awans Piłkarek

W dniu 05.03.2020 odbyły się w naszej szkole Mistrzostwa Malborka w piłce ręcznej dziewcząt. Uczennice zajęly pierwsze miejse i awans do Mistrzostw Powiatu w Starym Polu. Naszą szkołę reprezętowały następujące dziewczęta: Bakalarz Inga, Dąbrowska Zuzanna, Filipiuk Hanna, Lisiecka Basia, Kalinowska Zuzanna, Struzik Zuzanna, Piotrowska Zuzanna, Krzyżanowska Natalia oraz bramkarka Mikolajczyk Oliwia rezerwowe: Kobus Małgorzata,Sierla Lilianna,Sałajska Wiktoria, Cegielka Sylwia. Gratulujemy!!!

Czytaj dalej...

Stypendyści Burmistrza Miasta Malborka

3 marca 2020 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 5 odbyła się uroczystość, podczas której wręczono stypendia naukowe dla uczniów malborskich szkół podstawowych, którzy w pierwszym półroczu obecnego roku szkolnego uzyskali średnią ocen minimum 5,3. Wysokość stypendium wynosi 500 zł i wypłacane jest jednorazowo. Oto stypendyści z naszej szkoły: Oliwia Magdalena Bieniecka, Lena Filipiuk,  Oskar Golec,   Bartosz Jukowski, Maja Kędroń, Zuzanna Natalia Kędzierska, Franciszek Kubaszewski, Paweł Marek Kukowski,  Urszula Olińska, Olga Piętka, Julia Plust, Jan Tomasz Rogowski, Natalia Szewczyk, Bartosz Jakub Tokarz, Zofia Vogelsinger, Emilia Weronika Wiśniewska, Sebastian Dominik Wiśniewski, Aleksandra Ziemińska. Brawo!

Czytaj dalej...