Tydzień dobrych uczynków

Nareszcie możemy pobyć razem, by umilić atmosferę powrotu do szkoły 19 maja obchodziliśmy „Dzień dobrych uczynków”. Właściwie ten szczególny dzień u nas trwał cały tydzień. Uczniowie przez cały tydzień bardzo się starali czynić dobro dla innych: dla kolegi, koleżanki, dla zwierzątka czy też dla środowiska. Wszystkie dobre uczynki każda klasa gromadziła w przygotowanym przez wychowawców słoiku. Została też zorganizowana zbiórka karmy dla Reksa.

Nauczyciele także postanowili zrobić dobry uczynek dla swoich uczniów, był to tydzień bez pytania, kartkówek sprawdzianów i prac domowych. Cały tydzień służył budowaniu wzajemnych relacji i obdarowywaniu się dobrem.

Dobre uczynki są jak gwiazdy. Pojedynczo znaczą niewiele, razem są w stanie rozświetlić całe niebo”.

Czytaj dalej...

Wracamy do szkoły

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – już od poniedziałku, 31 maja br. wszyscy wracamy do stacjonarnej nauki w szkole. Uczniowie będą kształcić się na terenie placówki na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Zapraszamy!

Czytaj dalej...

Mieszkańcy łąki

19 maja 2021r. roku Pani Karolina Kurapiewicz przeprowadziła zajęcia w grupie przedszkolnej „Biedroneczki”. Temat zajęć: „ Mieszkańcy łąki”. Cele zajęć: utrwalenie pojęć:  owady oraz nazwy owadów, rozwijanie umiejętności układania  kontynuacji rozpoczętego rytmu, usprawnianie motoryki małej- tworzenie ślimaka z plasteliny, rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania, wzbogacanie doświadczeń polisensorycznych.

Na wstępie zajęć nauczycielka razem z dziećmi powitała wszystkich uczestników spotkania. Piosenka, uśmiech, miły gest sprawił, iż wszyscy uczestnicy spotkania mieli dobry nastrój. Następnie Pani Karolina przypomniała  kręg tematyczny tego tygodnia, przedstawiła cele i nacobezu. Nauczycielka przygotowała dla dzieci następujące zadania i zabawy.

Czytaj dalej...

W wiejskiej zagrodzie

18 maja 2021r. Pani Bożena Kalinowska – Sawicka przeprowadziła zajęcia w klasie 2b w ramach edukacji polonistycznej. Temat zajęć: „W wiejskiej zagrodzie”. Cele zajęć: formułowanie wypowiedzi się na temat wysłuchanego tekstu i własnych doświadczeń, wskazywanie cech charakterystycznych zagrody wiejskiej, rozmowa na temat  okazywania  tolerancji i szacunku, wykonywanie pisemnych ćwiczeń zgodnie z poleceniami, usystematyzowanie wiadomości dotyczących zasad ortograficznych pisowni wyrazów z „ż” i „rz”. Nauczycielka przedstawiła uczniom temat, cel zajęć oraz nacobezu. Następnie zaproponowała uczestnikom różnorodne zadania.

Czytaj dalej...

Co to jest waga?

18 maja 2021r.Pani Magdalena Nadolska zorganizowała zajęcia matematyczne dla klasy 1c. Temat zajęć: „Co to jest waga?”. Celem zajęć było: zapoznanie uczniów z informacjami na temat wagi i sposobu jej wykorzystania, poznanie  rodzajów wag, skonstruowanie prostej wagi, rozwijanie umiejętności ważenia wybranych przedmiotów i określenie co jest cięższe, a co lżejsze, rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania  w grupie, rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania.

Na wstępie spotkania nauczycielka zapoznała uczniów z celami zajęć, przedstawiła nacobezu oraz przypomniała zasady obowiązujące podczas zajęć. Następnie dzieci losowały rysunki przedstawiające różne wagi. Po wylosowaniu siadały przy stołach, na który umieszone zostały ilustracje wag. Powstało 5 zespołów. Pani Magdalena wprowadzając nowie wiadomości wykorzystała prezentacje multimedialną. Uczniowie z dużym zaciekawieniem analizowali poszczególne slajdy prezentacji. Odpowiadali na pytania: Co to jest waga?, Co to jest kilogram?, Jakie mamy rodzaje wag i w jaki sposób są wykorzystywane? Kolejnym zadaniem zaproponowanym dzieciom były zajęcia praktyczne –podczas, których dzieci ważyły się i porównywały wagi. Pani Magda przystępując do kolejnego zadania przedstawiła dzieciom zasady aktywnej współpracy w zespole oraz instrukcję do wykonania wagi. Wszystkie zespoły świetnie poradziły sobie z konstrukcją wagi z wieszaka i dwóch worków foliowych. Kolejnym etapem pracy zespołowej było ważenie zeszytu, podręcznika oraz zestawu długopisów. W zespołach nastąpił podział pracy i widać było duże zaangażowanie wszystkich członków. W celu usystematyzowania wiadomości z zajęć dzieci opracowywały kartę pracy. Nauczycielka zapoznała uczniów z instrukcją wykonania karty oraz udzielała dzieciom informacji zwrotnych na każdym etapie pracy.

Czytaj dalej...

Przemocy – stop

W dniu 12 maja 2021 roku Pani Ewa Nadolna przeprowadziła w klasie 1d zajęć z wykorzystaniem programu profilaktycznego Przemocy Stop. Celem zajęć było: rozwijanie umiejętności  pracy w zespole, rozwijanie umiejętność  postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpieczeństwu wszystkich uczniów, rozumienie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, rozwijanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i narzędzi przeciwdziałania przemocy (mur, asertywność werbalna), rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania, rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowanie się.

Na wstępie zajęć nauczycielka zapoznała uczniów z tematem, celem zajęć i nacobezu. Pani Nadolna zaproponowała uczniom następujące zajęcia:

Czytaj dalej...

Welcome to Canada!

W kwietniu i maju klasa 3b oraz grupa zerowa Stokrotki wybrały się na wycieczkę do odległej Kanady w ramach projektu – Z językiem angielskim dookoła świata.

Po wizycie w USA przyszedł czas poznać kolejny olbrzymi kraj, który również znajduje się w Ameryce Północnej – Kanadę. Uczniowie klasy 3b wiedzą już, że jest to drugi co do wielkości (zaraz po Rosji) kraj na świecie, w którym, poza językiem angielskim, mieszkańcy mogą porozumiewać się również po francusku. Dzieci wysłuchały hymnu Kanady w dwóch wersjach językowych, zaśpiewanego tuż przed rozgrywkami ice hockey (hokeja na lodzie) – ukochanej dyscypliny sportowej Kanadyjczyków. Podziwiały piękno kanadyjskiej przyrody oglądając film i poznając nowe zwroty, takie jak: moose (łoś), polar bear (niedźwiedź polarny), beaver (bóbr), Niagara Falls (Wodospad Niagara), maple tree (klon), maple leaf (liść klonowy). Z dużym zainteresowaniem wysłuchały opowieści o totemach – totem poles, symbolizujących rodzinę lub klan rodzinny u wielu ludów pierwotnych. Wiedząc, że totemem mogło być zwierzę, roślina lub cokolwiek innego, co uznawane było za opiekuna rodziny, uczniowie, tworząc swoje totemy, zapisali na nich to, co dla nich samych jest w życiu ważne: FAMILY, LOVE, HOME,  FRIENDS, MUSIC…

Czytaj dalej...

Egzamin Ósmoklasisty już tuż, tuż…

W dniach 25-27.05.2021r. odbędzie się trzydniowy egzamin dla najstarszych uczniów naszej szkoły. We wtorek ósmoklasiści będą się zmagać  z testem egzaminacyjnym z języka polskiego, w środę z matematyki a w czwartek z języka angielskiego. Cała szkoła trzyma za Was kciuki! Oby testy przysporzyły Wam jak najmniej problemów i aby wyniki były dobre – tego życzymy Wam z całego serca! Wierzymy, ze Wam się uda i ze każdy z Was dostanie się do swojej wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Poniżej życzenia dla Was, procedury, harmonogram, ważne informacje.

Procedura organizowania i przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

harmonogram egzaminu

zapamiętaj – egzamin kl. 8

Czytaj dalej...

Kreatywne zabawy z wodą

Dnia 19.05.2021r. w grupie „Słoneczniki” odbyły się kreatywne zajęcia z wodą. Pani Natalia przywitała dzieci zabawą muzyczno – ruchową „Klaskać, klaskać”.

Następnie przedszkolaki odgadywały zagadkę słuchową pod nazwą  „Co to takiego?” Wysłuchiwały nagrania z pluskiem wody i  odgadywały hasło. Dzieliły na sylaby wyraz „woda”. Nauczycielka przeprowadziła rozmowę kierowaną o sposobach wykorzystania i oszczędzania wody. Zwróciła uwagę na istotne znaczenie wody. Dzieci odpowiadały na pytania nauczycielki: Do czego używamy wody? Jak możemy chronić wodę?

Potem nadszedł czas na zabawę ruchową „Deszczyk” – maluchy słysząc odgłosy deszczu spacerowały po sali, gdy nauczycielka uderzała w tamburyno, kucały i z dłoni robiły daszek nad głową.

Później odegrały rolę naukowców wykonując eksperyment „Co pływa, a co tonie?” – z ogromnym entuzjazmem i ciekawością wrzucały do miski z wodą drobne przedmioty wykonane z różnych tworzyw (plastik, metal, drewno, papier); sprawdzały i porównywały ciężar przedmiotów tonących i pływających, utrwaliły pojęcia lekki – ciężki; wspólnie wyciągały wnioski.

Najwięcej radości dało dzieciom wykonywanie pracy technicznej „Wodne butelki sensoryczne” – zabawa polegała na wykonaniu płynnej butelki sensorycznej z wykorzystaniem butelek z wodą, kolorowych pomponików, konfetti, brokatu, koralików, guzików.

Na zakończenie przedszkolaki razem z nauczycielką podsumowały wiadomości. Stwierdziły, że woda jest nam potrzebna do mycia, picia, prania, gotowania, do podlewania roślin. Zapamiętały, że każdy z nas powinien oszczędzać wodę, aby wystarczyło jej dla wszystkich ludzi na świecie. Dodały, że najbardziej na zajęciach podobało im się eksperymentowanie z wodą i wykonywanie butelek sensorycznych. Zabawa z płynnymi butelkami sensorycznymi sprawiła im wiele radości.

Czytaj dalej...

Uczniowie naszej szkoły nagrodzeni!

12 maja 2021 roku Burmistrz Miasta Malborka Pan Marek Charzewski podczas spotkania wręczył nagrody uczniom z Naszej szkoły, których prace zostały zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego konkursu plastycznego „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Talent i kreatywność uczniów Jakuba Maślińskiego z klasy Ia i Oskara Bienieckiego z klasy Ic zostały zauważone i docenione. Chłopcy wraz z rodzicami uczestniczyli w spotkaniu z Burmistrzem Miasta Malborka.

Czytaj dalej...

Matematyka jest miarą wszystkiego!

Uczniowie klasy 3a zmierzyli się z matematycznymi zagadkami, łamigłówkami oraz zadaniami. Dzieci zostały podzielone na cztery grupy, każda z drużyn otrzymywała kolejno zadania, z którymi musiały się zmierzyć. Zadania były różne, o różnym stopniu trudności. Za każdą dobrze rozwiązaną zagadkę, drużyna dostawała ułamek kodu. Kiedy dzieciom udało się rozwiązać wszystkie zadania i ułożyć kod, otrzymali dekoder. Rozszyfrowanie kodu wskazywało im miejsce, w którym została ukryta nagroda. Hasłem była: BIBLIOTEKA, to tam uczniowie udali się po nagrodę i odczytali motto dzisiejszego dnia – ” Matematyka jest miarą wszystkiego”. Dzieciom bardzo podobała się ta lekcja, były podekscytowane rozwiązywaniem zagadek i poszukiwaniem nagrody. Każde dziecko otrzymało tytuł: ” Mistrza zagadek matematycznych”.  Resztę dnia spędziliśmy na graniu w gry planszowe, karciane oraz warcaby. Tego dnia dzieci doskonaliły swoje umiejętności matematyczne poprzez dobrą zabawę i gry w swoim towarzystwie. Dzieci stwierdziły, że dobrze jest być razem i wspólnie doświadczać nowych rzecz w klasowej rodzinie.

Czytaj dalej...

Z Unią Europejską u sześciolatków

Sytuacja pandemiczna w kraju, zamknięte szkoły, nauczanie zdalne – wydawało się, że z lekcji w przedszkolu w tym roku nic nie wyjdzie. A jednak… udało się.

Dwie godziny zajęć, dwa spotkania i uśmiechnięte buzie dzieci – warto było.

23 kwietnia i 7 maja Młodsze Ambasadorki projektu „Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego”:  Sara Chmielewska i Karolina Stańczak– uczennice klasy 2ar ZSP 3 pod kierunkiem Pani Iwony Krauze – nauczycielki historii i Starszej Ambasadorki projektu, w ramach innowacji pedagogicznej „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem” udały się z wizytą on-line do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku,  do grupy sześciolatków.

Na pierwszych zajęciach skupiłyśmy się na Unii Europejskiej. Sześciolatki wysłuchały mitu o Europie. Bardzo dobre, pełne dotyczące treści mitu odpowiedzi wskazały, że dzieci bardzo uważnie słuchały. Następnie każde z dzieci podało swoje imię, a prowadząca zajęcia wymieniła kraje europejskie tworzące UE. Przedszkolaki mówiły co ich łączy, powiedziały o współpracy, przyjaźni  i pomocy – tym samym grupa przedszkolna została porównana do Unii Europejskiej,  w której też występują określone zasady i państwa wspólnie podejmują decyzje.

Czytaj dalej...