Odbiór zaświadczeń

Informujemy, że w dniu 31.07.2020r. w sekretariacie szkoły zostaną wydane ósmoklasistom zaświadczenia potwierdzające wyniki egzaminu. Obowiązują: zachowanie odpowiedniej odległości, maseczka, dezynfekcja rąk. Poniżej harmonogram odbioru dla poszczególnych klas:

1.Uczniowie klasy 8a – 9.00 – 10.00

2.Uczniowie klasy 8b – 10.00 – 11.00

3.Uczniowie klasy 8c – 11.00 – 12.00

Zapraszamy!

Czytaj dalej...

Wygraliśmy Erasmusa+

Dnia 25 czerwca Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej. Wnioski można było składać do 11 lutego 2020 roku.

Projekt naszej szkoły pt „TIK, Specjalne potrzeby, Języki obce-przyszłością szkoły europejskiej” został zaakceptowany i otrzymał dofinansowanie w wysokości 29 230 Euro.

Wniosek znalazł się na 68 miejscu na ponad 800 złożonych w całym kraju wniosków.  Dofinansowanie otrzymało 212 wniosków z całego kraju. Pomysłodawcą oraz koordynatorem  projektu w naszej szkole jest Pani Małgorzata Szumska, nauczyciel języka angielskiego, a w projekt jest zaangażowanych 12 nauczycieli z naszej szkoły- nauczyciele językowcy, nauczyciel wspomagający, nauczyciele j. polskiego, doradca zawodowy, nauczyciel geografii oraz dwie osoby z kadry zarządzającej . Projekt dotyczy wyjazdów na kursy językowe, metodyczne i kulturowe do krajów Unii Europejskiej – Malta, Włochy oraz Hiszpania.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasz wniosek został zatwierdzony na tak dobrej pozycji i wiemy, że udział w kursach zagranicznych naszych nauczycieli podniesie w znaczącym stopniu jakość pracy szkoły.

Czytaj dalej...

Pożegnanie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 26.06.2020r. uczniowie klas 1-7 odbierali od swoich wychowawców świadectwa szkolne. Nie była to taka sama uroczystość jak co roku. Uczniowie podzieleni na grupy przestrzegali zasad bezpieczeństwa  w związku z panującą w kraju pandemią. Jednakże miło im było zobaczyć się ze swoim wychowawcą i choć z daleka popatrzeć na koleżanki i kolegów z klasy. Ostatnie trzy miesiące nie były łatwe. Nauczanie zdalne wymagało od nas wiele cierpliwości, zrozumienia i nauczenia się innego funkcjonowania w trudnej rzeczywistości szkolnej. Nasza współpraca przyniosła jednak efekty, uczniowie z sukcesem zakończyli kolejny rok szkolny. Bardzo dziękujemy Wam Drodzy Nauczyciele i Rodzice. Wasze zaangażowanie i wsparcie bardzo pomogło uczniom w nauce.

W tym roku szkolnym wyróżniono następujących uczniów i klasy:

Czytaj dalej...

Szczęśliwej drogi, już czas…

W dniu 26.06.2020r. odbyło się w naszej szkole zakończenie roku szkolnego klas ósmych. Zebrani na placu przed szkołą odśpiewali hymn państwowy. Dyrektor przywitała uczniów następującymi słowami:

„Osiem lat temu w dniu 03.09.2012 roku pasowałam Was na uczniów naszej szkoły. Staliście przede mną w rzędzie, a ja dotykając Waszych ramion ołówkiem mówiłam – jesteś już uczniem Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku. Dzisiaj stoicie tutaj gotowi do pożegnania, do odejścia.

Nie ma tu z nami sztandaru naszej szkoły, nie ma też wszystkich pedagogów, nauczycieli, którzy Was uczyli i prowadzili przez te 8 lat. Nie złożycie dzisiaj ślubowania absolwenta. Jesteśmy w czasie pandemii, musimy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa.

Opiekowało się Wami grono mądrych i dobrych pedagogów. Uczniów klasy 8a prowadziła w klasach 1-3 Pani Magda Kubaszewska; w klasach 4-8 Panie: Dorota Ojdowska – Starzyk i Katarzyna Buła, klasę 8b Panie; Bożena Sawicka i Sylwia Wdowicz oraz Pani Ewa Chmielewska, klasy 8c – Pani Ela Kłak i Pani Mariola Kulpa.

W szkole zdobywaliście wiedzę, umiejętności i kształtowaliście swoje postawy. Pamiętajcie, że jesteście absolwentami szkoły imienia UNICEF – to zobowiązuje do pomagania innym, do troski o drugiego człowieka.

Czytaj dalej...

Podziękowania dla Kadry Pedagogicznej

Pan Marek Krupiński – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia UNICEF Polska – przesłał na ręce dyrekcji szkoły list skierowany do nauczycieli. Zamieszczamy go poniżej i bardzo dziękujemy!

Czytaj dalej...

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca do 26 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone, a od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia na odległość. W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, nie będą mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których podsumujemy mijający rok szkolny.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w naszej szkole kończą się w tym roku szkolnym 26 czerwca. W tym dniu uczniom wydawane będą świadectwa szkolne.

Ze względu na sytuację epidemiczną określone zostały procedury i harmonogram odbioru przez uczniów świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły. Wychowawcy klas poinformują Państwa o tym za pośrednictwem e – dziennika.

Świadectwa i inne dokumenty mogą być również odbierane indywidualnie w sposób ustalony przez Dyrektora Szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie Szkoły.

Ponadto istotne jest, aby przestrzegać aktualnych przepisów i wytycznych Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dotyczących ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Elżbieta Sumowska – dyrektor

Czytaj dalej...

Już po egzaminie…

Przez trzy dni ósmoklasiści podczas egzaminu zmagali się z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka obcego. We wtorek odbył się już egzamin z języka polskiego, w środę z matematyki, natomiast dzisiaj uczniowie przystąpili do egzaminu z wybranego języka. W naszej szkole wszyscy wybrali angielski. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy.  To warunek ukończenia szkoły podstawowej. Wierzymy w to mocno, ze uczniowie uzyskają dobre wyniki i dostaną się do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych.

Czytaj dalej...

Egzamin Ósmoklasisty

Drodzy Rodzice i Uczniowie, w dniach 16, 17 i 18 czerwca odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Wierzymy mocno, że Uczniowie poradzą sobie z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Trzymamy mocno kciuki i życzymy samych dobrych wyników. Poniżej zamieszczamy materiały, z którymi należy się zapoznać  przed egzaminem m.in. – zasady organizacji egzaminu w naszej szkole.

Pozdrawiamy serdecznie – Grono Pedagogiczne malborskiej piątki.

organizacja egzaminu

harmonogram egzaminu

zapamiętaj – egzamin kl. 8

WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów (3)

Czytaj dalej...

Kształcenie na odległość do 26 czerwca 2020

Do 26 czerwca 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka w naszej szkole nadal będzie się odbywała na odległość. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek – 26 czerwca 2020 roku.

W dniach 16, 17, 18 czerwca 2020r odbędzie się egzamin ósmoklasisty. O wszystkich procedurach związanych z egzaminem, zakończeniem roku szkolnego i odbiorem świadectw będziemy informować Państwa na bieżąco.

Czytaj dalej...

Dyżury przedszkoli w wakacje

W roku szkolnym 2019/2020 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach – zgodnie z zarządzeniem 45/2020 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork – będzie organizowana w terminach jak poniżej.

Dyżury wakacyjne przedszkoli

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny 2020

Czytaj dalej...

Kiedy dziecko śpiewa – śpiewa cały świat!

Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w 1925 roku. Wtedy to w Genewie odbyła się Światowa Konferencja na Rzecz Dobra Dzieci. W Polsce natomiast Dzień Dziecka obchodzony był jeszcze przed II wojną światową. Pierwszy raz świętowano go bowiem już w 1929 roku, ale 22 września.

W 1952 roku święto zostało ustanowione na stałe.  Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1954 roku zaleciło wszystkim państwom członkowskim organizowanie obchodów Dnia Dziecka. Dzień ten miał być świętem propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi na całym świecie. Dzień Dziecka to również okazja do promowania działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju.

ONZ obchodzi Dzień Dziecka w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka, czyli 20 listopada. Jednocześnie zasugerowano, iż Dzień Dziecka w każdym kraju powinien być obchodzony w dniu, który jego władze uznają za najwłaściwszy.

Nasza szkoła nosi imię UNICEF – Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Możecie być dumni, że nosimy takie imię. Organizacja ta ma w swoim programie szczytne cele związane z pomocą dla rodzin  i dzieci potrzebujących pomocy. Dba o przestrzeganie praw dziecka. W dniu 1 czerwca minie 22 lata od nadania tego imienia malborskiej piątce.

W tym roku swoje święto będziecie obchodzić wśród najbliższych. Życzymy Wam radości, uśmiechu, spełnienia marzeń i samego dobra. Poniżej prezentacja dla Was.

1 czerwca Dzień Dziecka (2)

https://www.canva.com/design/DAD9n76TN9U/aqdB-YuR992pHrybO5M7Qw/view?utm_content=DAD9n76TN9U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutto

Czytaj dalej...

Procedury bezpieczeństwa

Od 25 maja br. możliwe jest organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej dla dzieci z klas 1-3 i konsultacji z nauczycielami przedmiotów dla młodzieży klas 8 oraz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić  możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

Zgodnie z procedurami oprócz dostarczenia zgłoszenia prosimy o wypełnienie i podpisanie ankiety kwalifikacyjnej oraz oświadczenia. Wypełnione dokumenty należy przesłać zwrotnym e-mailem na adres sekretariat@zsp1malbork.pl. Bez wypełnionego zgłoszenia, ankiety i oświadczenia dziecko nie będzie mogło być przyjęte na zajęcia.

Informujemy jednocześnie, że w przypadku zagrożenia epidemicznego w naszym rejonie zajęcia opiekuńcze w świetlicy, konsultacje z nauczycielami i zajęcia rewalidacyjne mogą zostać odwołane, o czym Państwa niezwłocznie powiadomimy. Poniżej procedury. Prosimy i zapoznanie się z dokumentami.

ZSP1 Malbork – Procedura Bezpieczeństwa Szkoła

Zał. 13 klauzula RODO

Zał. 14 Procedura – rewalidacja

Zał. 15 – Procedura – edukacja wczesnoszkolna

Zał. 16 – konsultacje

Zał. 17 – egzamin 8

Zał. 18 Procedura na wypadek zakażenia

sala gimnastyczna

ankieta, oświadczenie

Czytaj dalej...

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

MEN ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Poniżej prezentacja w tej sprawie:

Prezentacja_–_zasady_przeprowadzania_i_harmonogram_egzaminów_w_2020_r (1)

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021

Czytaj dalej...

Opieka w przedszkolu

Drodzy Rodzice, zgodnie z pismem Burmistrza Miasta Malborka z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli w okresie obowiązywania epidemii, opieka przedszkolna wznawiana jest na wniosek rodziców. Rodzice, którzy potrzebują opieki przedszkolnej w okresie epidemii zobowiązani są złożyć stosowny wniosek w formie elektronicznej do placówki wychowania przedszkolnego (do pobrania poniżej);

4-Oświadczenie rodzica

Wnioski należy składać w formie podpisanego dokumentu (skanu lub zdjęcia) na mail.: sekretariat@zsp1malbork.pl

Ci z Państwa, którzy nie mają możliwości wydrukowania wniosku mogą odebrać druk w naszej placówce.

Szczegółową organizację opieki w przedszkolu oraz zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego określają szczegółowo wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zasady funkcjonowania przedszkoli – do pobrania

Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja

W przedszkolu została wprowadzona – zarządzeniem dyrektora – procedura zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii – COVID 19.

Zarządzenie 21-2020

ZSP1 Malbork – Procedura Bezpieczeństwa

ZSP1 Malbork Procedura izolacji osoby z objawami

Czytaj dalej...