Wojewódzki Konkurs Historyczny

Etap rejonowy konkursu historycznego odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystans, dezynfekcja, maseczka), a opiekunowie nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły. Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych odbędzie się w dniu 19 lutego o godz. 14.00 (piątek).

Procedura i zalecenia sanitarne obowiązujące podczas stopnia rejonowego i wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021:

https://www.kuratorium.gda.pl/procedura-i-zalecenia-sanitarne-obowiazujace-podczas-stopnia-rejonowego-i-wojewodzkiego-konkursow-przedmiotowych-organizowanych-przez-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-roku-szkolnym-20202021/

Prosimy o przybycie co najmniej na pół godziny przed konkursem w celu rejestracji uczestników i weryfikacji ich danych. Wymagane będą legitymacje szkolne oraz stosowanie się do aktualnych zasad reżimu sanitarnego.

Czas trwania testu – 60 minut.

Czytaj dalej...

Szalone wyzwanie – lutowy challange dla całej społeczności szkolnej!

Samorząd szkolny zaprasza wszystkich do aktywności sportowej. Każdego dnia zaplanuj czas na codzienny ruch!!!!

Przez cały tydzień będziemy czekać na informacje od społeczności szkolnej  ( uczniów, przedszkolaków, pracowników) o czas, jaki poświęcili na aktywność ruchową. Rodzaj aktywności jest dowolny, może to być:  spacer, bieg, gimnastyka, trening.

Prosimy o informacje zwrotne do 20  lutego na adres P. Agaty Rojek rojek.agata@sp5malbork.pl .

W informacji należy umieścić: imię i nazwisko, klasę, rodzaj aktywności i dystans lub czas treningu.

Odważni mogą dołączyć zdjęcie wykonane podczas challengu lub screen aplikacji, zegarka mierzącego aktywność. Dla najbardziej zaangażowanych przewidziane są nagrody.

Ciekawe, która grupa w Naszej szkole jest najbardziej aktywna: Uczniowie?? a może Pracownicy???

Zapraszamy do zabawy!!!!

Czytaj dalej...

Allegro pomaga – naukę zdalną wspomaga

Dnia 14.01.2021r. na ręce Prezes naszej Fundacji Szkoła Otwartych Serc zostało przekazanych 7 laptopów w ramach akcji Allegro #POMAGAMYBOUMIEMY. Przed przekazaniem laptopy zostały odpowiednio przygotowane przez pracownika Allegro.

Laptopy zostaną przekazane podopiecznym Fundacji, którzy w ciężkich czasach pandemii zostali wykluczeni z systemu oświaty przez bariery sprzętowe. Pomoc jest bardzo ważna dla podopiecznych Fundacji , gdyż dzięki komputerom będą oni mogli nie tylko w pełni uczestniczyć w zajęciach na odległość, ale także utrzymywać kontakty społeczne ze swoimi rówieśnikami.

Czytaj dalej...

Orkiestra zagrała!

Finał z głową – takie było hasło przewodnie 29 edycji zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która odbyła się 31 stycznia 2021r. Tym razem Fundacja skupiła się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Jak co roku, także nasza szkoła wzięła udział w tej akcji charytatywnej.

Tradycyjnie upiekliście Państwo pyszne ciasta, które były sprzedawane w „Klubokawiarni Ciekawa” i przyniosły dochód ponad 4 tysięcy złotych.

Można także było wrzucać datki do naszej szkolnej „skarbonki wielkoorkiestrowej”. Dzięki Państwa hojności uzbierało się w niej 2152,67 zł.

Dziękujemy wszystkim Państwu – ludziom dobrej woli za pomoc i udział w XXIX Finale WOŚP. Życzymy Wam wiele radości z dawania siebie, wiecznego optymizmu i szczęścia na każdy dzień.

 Agata Serzysko i Beata Komoszyńska

Czytaj dalej...

Angielski XXL – wyniki konkursu

W konkursie wzięło udział  18 osób, lecz nie wszyscy odsyłali regularnie odpowiedzi. Dla przypomnienia- konkurs trwał od października, uczniowie raz w tygodniu odpowiadali na pytanie konkursowe o kulturze krajów anglojęzycznych. Nazwa XXL odnosi się do obszerności i długości konkursu.
A najwytrwalsi to:

I miejsce Bartosz Maciejewski z klasy 4a
II miejsce Martyna Ruszkowska z klasy 6a
III miejsce Olga Piętka z klasy 6a

O odbiorze nagród uczniowie zostaną poinformowani przez e dziennik. Dziękuję za udział. Mam nadzieję, że dobrze się przy tym bawiliście. Ogromne gratulacje!!!

Izabela Krotowska

Czytaj dalej...

Praca szkoły w okresie od 01 lutego do 14 lutego 2021r.

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania naszej szkoły. Uczniowie klas I–III oraz przedszkolaki kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII będą nadal uczyć się zdalnie. W szkole będą organizowane zajęcia stacjonarne lub zdalne dla uczniów klas IV–VIII, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu.

 W szkole nadal będzie można organizować konsultacje indywidualne lub w małych grupach uczniom klas ósmych, a w ich ramach, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty tzw. egzaminy próbne, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W dalszym ciągu zgodnie z przyjętymi procedurami będzie prowadzona opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów.

Zarządzenie 5-2021

Czytaj dalej...

Zdolni z Pomorza – laureaci i finaliści

W grudniu 2020 r. odbył się II etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Uczniowie naszej szkoły zmierzyli się z zadaniami z biologii, chemii, fizyki i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne. Konkurs obejmował swoim zasięgiem teren województwa pomorskiego.

Po ogłoszeniu wyników laureatem z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne został Kacper Kubic z klasy 8c prowadzony przez Panią Mariolę Kulpę, z chemii Filip Kraszewski z klasy 8a przygotowywany przez Panią Monikę Skotarek – Hogan.

Finalistą z biologii został już wcześniej wymieniony Filip Kraszewski. Opiekę nad uczniem sprawowała Pani Beata Sawaniewska.

Serdecznie gratulujemy uzyskania wysokiego wyniku uczestnikom konkursu oraz nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.

Życzymy powodzenia w etapie wojewódzkim!

Czytaj dalej...

Dzień Babci i Dziadka

Uczniowie klasy 1d przygotowywali się do Dnia Babci i Dziadka. Wykonywali bibułkowe różyczki, laurki, recytowali wiersze. Ułożyli życzenia:

Kochani –  Babciu i Dziadku…

Na WAS zawsze mogę liczyć, Niech spełniają się Wasze marzenia, Bądźcie ZDROWI!

                                       Wnuczęta – uczniowie klasy 1d

Czytaj dalej...

Organizacja nauki w szkole od 18 do 31 stycznia 2021r.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1  w Malborku, działając na podstawie §18 ust.2a rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i 1386), informuje o dalszym ograniczeniu zajęć szkolnych w naszej placówce. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.92 z dnia 15.01.2021r.) od dnia  18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.  zajęcia w szkole dla uczniów klas 4-8  odbywać się będą w dalszym ciągu w formie zdalnej. Przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 będą się uczyć w formie stacjonarnej.

Przedszkole

Zajęcia w przedszkolu odbywają się bez zmian – w formie stacjonarnej. Dzieci przychodzą do przedszkola zgodnie z planem. Poniżej procedury i wytyczne GIS, których należy przestrzegać.

Procedura Przedszkole 20.11.2020

Wytyczne GIS Przedszkola

Klasy 1-3

1.Zajęcia dla klas 1 – 3 odbywają się według przyjętego wcześniej planu lekcji – w formie stacjonarnej. Sposób organizacji pracy szkoły (przydział gabinetów, szatni, sposobu spędzania przerw, korzystanie z biblioteki szkolnej) zostanie przekazany rodzicom w formie elektronicznej przez wychowawców klas.

2.Bez zmian działa świetlica szkolna, biblioteka, stołówka.

 Proszę o zapoznanie z poniższymi procedurami i ich przestrzeganie oraz wytycznymi MEiN, MZ, GIS.

ZSP1- Procedura Szkoła 18.01.2021

Zarządzenie 3-2021

Wytyczne klasy 1-3

Klasy 4-8

1.Zajęcia w klasach 4-8 odbywają się w formie zdalnej. Uczniowie przebywają w domu i realizują zajęcia zgodnie z ich planem lekcji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

2.Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub warunki domowe nie będą mogli się uczyć zdalnie w domu, zorganizowane zostaną zajęcia stacjonarne lub zdalne w szkole.

3.Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach odbywa się zgodnie z obowiązującym w szkole planem nauczania z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Plan lekcji w razie potrzeby będzie na bieżąco aktualizowany w e – dzienniku. Dodatkowo nauczyciele będą  się komunikować z uczniami i rodzicami za pomocą poczty elektronicznej na Zenboxie, dziennika elektronicznego UONET+, kontaktu telefonicznego lub osobistego po uprzednim umówieniu wizyty.

4.Wszystkie materiały (karty pracy, prezentacje, zadania domowe) udostępniane będą uczniom za pośrednictwem aplikacji Teams, dziennika elektronicznego, służbowej poczty elektronicznej oraz strony szkoły.

5.Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa nie krócej niż 30 minut i nie dłużej niż 60 minut, przy założeniu, że podstawowym wymiarem czasu trwania tych zajęć jest 45 minut. Pozwoli to dostosować czas trwania lekcji – prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – do charakteru danych zajęć edukacyjnych i możliwości uczniów.

6.Przerwa między poszczególnymi lekcjami powinna wynosić przynajmniej 10 -15 minut. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać higienę pracy z komputerem, zalecenia medyczne dotyczące czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia. Ważna jest także gwarancja ochrony danych wrażliwych i wizerunku uczniów.

7.Sposobami monitorowania postępów uczniów, poziomu ich wiedzy i umiejętności będą m.in.: udział i zaangażowanie ucznia w obowiązkowych zajęciach realizowanych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, wykonywanie pod nadzorem nauczyciela zadań, prac i testów oraz dodatkowych prac z inicjatywy ucznia. Nauczyciele będą nagradzać postawę uczniów – pilność i terminowość, jakość wykonywania prac domowych, zaangażowanie i samodzielność, zdalną pomoc kolegom w nauce.

8.Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie ze Statutem Szkoły.

10.Uczniom klas ósmych placówka zapewnia konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie klas ósmych zostaną przyjęci na konsultacje na podstawie  wniosku złożonego przez rodzica.

Zarządzenie 1-2021

Zarządzenie 2-2021

Czytaj dalej...

Zimowe zabawy przedszkolaków

Przedszkolaki z grupy Słoneczniki w zeszłym tygodniu korzystały z uroków zimowej pogody. Zabaw w śniegu nie było końca.

Słoneczniki z małą pomocą nauczycielek ulepiły bałwana. Po powrocie do przedszkola dzieci uczyły się o konieczności dokarmiania zwierząt zimą. Przedszkolaki wypełniły karmnik smakołykami dla ptaków, który został umieszony za oknem. Słoneczniki wykonały prace plastyczną pt. „Drzewa zimą”- praca została wykonana kaszą na czarnym arkuszu papieru.

Czytaj dalej...

Zabawa w teatr z kukiełkami

W ubiegłym tygodniu przedszkolaki z grupy Słoneczniki wraz z Panią Natalią odkrywały magiczny świat teatru. Dzieci poznały wiele nowych słów związanych z teatrem oraz aktorstwem, takich jak: kurtyna, kostiumy, scenografia czy rekwizyt. Zobaczyły również jak wiele rodzajów lalek jest wykorzystywanych w przedstawieniach dla dzieci – pacynki, kukiełki, jawajki, marionetki. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach związanych z teatrem. Z radością obejrzały przedstawienie kukiełkowe pod tytułem „Czerwony Kapturek, które zostało przygotowane przez wychowawczynię. Dzieci oglądały również krótkie przedstawienia teatralne na tablicy multimedialnej podczas przerw od zajęć dydaktycznych. Na zakończenie cyklu zajęć dzieci pomalowały farbami postać z bajki, poznanej podczas obejrzanego przedstawienia kukiełkowego. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z przeprowadzonych zajęć.

Czytaj dalej...

Fundacja dziękuje!

Czytaj dalej...

Nagrody i wyróżnienia w XXX Festiwalu Boże Narodzenie w Sztuce

22 grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Kronika rodzinnych prac świątecznych” organizowany w ramach XXX Festiwalu Boże Narodzenie w Sztuce w  Malborku. Następujące uczennice naszej szkoły otrzymały w nim nagrody i wyróżnienia:

II miejsceWiktoria Dłużniewska ( kl. 8 C ) i Kinga Dłużniewska  ( kl. 1 B ),

wyróżnieniaWiktoria Dreiforth ( kl. 3 D ),

                       Zofia Mendelson – Maciejak ( kl. 1 B ),

                       Roksana Puzio ( kl. 7 C ).

Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Czytaj dalej...