Przyjaciel Miś

W Koniczynkach obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia tym razem nietypowo – bo piżamkowo. Dzieci ubrały swoje ulubione piżamki i cały dzień bawiły się w misiowe zabawy oraz wykonywały misiowe zadania. Zaczęły od poznania historii pluszowego niedźwiadka Teddy Bear, jego powstania i pochodzenia. Następnie ulepiły z masy solnej swojego wymarzonego misia, a  potem zespołowo wykonały jedną wspólną pracę plastyczną. Jej wykonanie polegało na pokolorowaniu poszczególnych elementów mega obrazka w parach, a następnie złożeniu go w całość, aby powstał plakat. Do kolejnego zadania przydały nam się nożyczki, ponieważ ozdabialiśmy i wycinaliśmy misiową rodzinkę pacynek na palce, z którymi potem bawiliśmy się w teatrzyk. Oczywiście po pracy posprzątaliśmy po sobie ochoczo. Do naszego przedstawienia przydała się piosenka „Przyjaciel miś”, którą śpiewaliśmy razem z panią i naszymi pacynkami.

Czytaj dalej...

Przyjaciele Pluszowego Misia

W dniu dzisiejszym świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia w nieco inny sposób niż dotychczas, ponieważ dzieci nie mogły przynieść do przedszkola swoich ukochanych pluszaków. Zajęcia rozpoczęliśmy od zabawy ruchowo – naśladowczej „Niedźwiadek”, a następnie oglądaliśmy prezentację najsłynniejszych misiów z Polski i ze świata. Dzieci poznały popularne misie z dobranocek. Z zaciekawieniem oglądały krótki fragment „Misia Uszatka”. Nie mogło również zabraknąć słynnej zabawy ze śpiewem „Stary niedźwiedź”, którą zna każdy przedszkolak. Dzieci doskonaliły także swoje umiejętności matematyczne poprzez przeliczanie misiów, segregowanie według kolorów i wielkości oraz układanie od największego do najmniejszego i na odwrót. Ponadto, przedszkolaki mogły wykazać się kreatywnością tworząc swoje autorskie misie z rolek po papierze toaletowym oraz na kartce, dorysowując brakujące części ciała i ozdabiając według własnego pomysłu.

Zwieńczeniem zajęć była sesja zdjęciowa w misiowej foto – budce oraz rozdanie medali „Przyjaciela Pluszowego Misia”, które Fiołki z dumą zabrały do domu.

Czytaj dalej...

Kochamy nasze zwierzaki

Pani Gabriela Partyka przeprowadziła zajęcia dydaktyczne w grupie przedszkolnej „Biedronki” pt.” Zwierzęta domowe”. Celami zajęć było: rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności językowych; rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi; rozwijanie umiejętność obserwacji i naśladowania; rozwijanie umiejętność oczekiwania na swoją kolej; budowanie wiary we własne siły i satysfakcji z odniesionego sukcesu.

Na początku spotkania Pani Gabriela poinformowała dzieci, co podczas porannych zajęć będą robiły. Dzieci z niecierpliwością czekały na pierwsze zadanie. Wszyscy uczestnicy spotkania byli promienni i mieli roziskrzone oczy. Po zajęciu miejsc dzieci bardzo uważnie słuchały kolejnych poleceń nauczycielki. Zaznaczyć należy, iż część zadań odbyła się na dywanie, a druga część przy stoliku. Nauczycielka podczas spotkania zaproponowała dzieciom następujące zadania:

Czytaj dalej...

Kto Misiowi urwał ucho?

Grupa Pszczółek świętowała w dniu 25.11.2020r. Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Prowadząca zajęcia Pani Patrycja Stankiewicz zaprosiła dzieci do koła. Wszyscy przywitali się piosenką: „Wszyscy są, witam Was” i zabawą muzyczno – ruchową „Rączki klaszczą” . Potem w zabawie dydaktycznej – Jak wygląda miś? –  dzieci wskazywały części ciała: oczy, nos, uszy, brzuch, łapki. Następnie radośnie zatańczyły pląs – Dwóm tańczyć się zachciało i wysłuchały  wiersza Czesława Janczarskiego pt. „Naprawimy Misia”. Nauczycielka zadała maluchom pytania: Kto mi powie dlaczego nasz miś ma smutną buzię? Jak myślicie co trzeba zrobić, żeby Uszatek się uśmiechnął? A czy wy szanujecie swoje zabawki? Dzieci swobodnie wypowiadały się na temat poszanowania zabawek.

Później uczestniczyły w zabawie ,,Co się dzieje?” – z wykorzystaniem chusty animacyjnej i pluszowego misia. W zespołach ćwiczyły spostrzegawczość wzrokową układając obrazek pod nazwą „Misiowe puzzle” w całość.

Zilustrowały ruchem piosenkę „Jestem niedźwiadek”. Na koniec wykonywały pracę plastyczną „Mój miś” – kolorując obrazek kredkami według własnego pomysłu.  Nauczycielka podziękowała dzieciom za zajęcia. Wręczyła im  medale z okazji „Dnia Pluszowego Misia”.

Czytaj dalej...

Dzień Pluszowego Misia

W dniu 25 listopada dzieci z grupy Słoneczniki świętowały Światowy Dzień Pluszowego Misia. Misie są pierwszymi prawdziwymi przyjaciółmi dzieci. Tego dnia przedszkolaki przebrały się w swoje ulubione misiowe piżamki. Słoneczniki uczestniczyły w zabawach i grach, a dzięki opowiadaniu czytanego przez nauczyciela pt. „Wycieczka Misia Maćka” wybrały się do fantastycznej krainy misiowej podróży. Dzieci poznały historię święta, wspólnie śpiewały piosenki i wykonywały prace plastyczne. Dzień w przedszkolu był pełen atrakcji i uśmiechów, mamy nadzieję, że zostanie w pamięci przedszkolaków na długi czas.

Czytaj dalej...

Raz, dwa, trzy – liczysz Ty!

Ostatnio dzieci z grupy Słoneczniki brały udział w zajęciach matematycznych przeprowadzonych przez Panią Natalię. Przedszkolaki otrzymały papierowe koła, a ich zadaniem było określenie ich kolorów oraz przeliczanie w zakresie trzech. Dzieci wkładały koła wewnątrz szarf zgodnie z poleceniami nauczycielki. Przeliczały je, a następnie wyciągały z szarf podaną liczbę kół. Jak się okazuje, wszystkie przedszkolaki z naszej grupy świetnie poradziły sobie z tym zadaniem. Słoneczniki nauczyły się liczenia do trzech, a kolorowa zabawa matematyczna sprawiła im dużo radości! Następnie dzieci udały się na plac zabaw, aby czerpać przyjemność ze wspólnych zabaw na świeżym powietrzu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Czytaj dalej...

Przedłużenie zawieszenia zajęć

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1  w Malborku, działając na podstawie §18 ust.2a rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i 1386), informuje o dalszym ograniczeniu zajęć szkolnych w naszej placówce. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 2087) od dnia  30 listopada 2020 r. do dnia 03 stycznia 2021 r.  zajęcia w szkole dla uczniów klas 1-8  odbywać się będą w dalszym ciągu w formie zdalnej.

Przedszkole

Zajęcia w przedszkolu odbywają się bez zmian – w formie stacjonarnej. Dzieci przychodzą do przedszkola zgodnie z planem.

Klasy 1-8

1.Zajęcia w klasach 1-8 odbywają się w formie zdalnej. Uczniowie przebywają w domu i realizują zajęcia zgodnie z ich planem lekcji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Proszę wszystkich uczniów z klas młodszych o zalogowanie się na platformie. W przypadku trudności proszę się do mnie zwrócić poprzez e – dziennik o zresetowanie hasła dostępu.

2.Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub warunki domowe nie będą mogli się uczyć zdalnie w domu, zorganizowane zostaną zajęcia stacjonarne lub zdalne w szkole.

3.Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach odbywa się zgodnie z obowiązującym w szkole planem nauczania z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Plan lekcji w razie potrzeby będzie na bieżąco aktualizowany w e – dzienniku. Dodatkowo nauczyciele będą  się komunikować z uczniami i rodzicami za pomocą poczty elektronicznej na Zenboxie, dziennika elektronicznego UONET+, kontaktu telefonicznego lub osobistego po uprzednim umówieniu wizyty.

4.Wszystkie materiały (karty pracy, prezentacje, zadania domowe) udostępniane będą uczniom za pośrednictwem aplikacji Teams, dziennika elektronicznego, służbowej poczty elektronicznej oraz strony szkoły.

5.Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa nie krócej niż 30 minut i nie dłużej niż 60 minut, przy założeniu, że podstawowym wymiarem czasu trwania tych zajęć jest 45 minut. Pozwoli to dostosować czas trwania lekcji – prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – do charakteru danych zajęć edukacyjnych i możliwości uczniów.

6.Przerwa między poszczególnymi lekcjami powinna wynosić przynajmniej 10 -15 minut. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać higienę pracy z komputerem, zalecenia medyczne dotyczące czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia. Ważna jest także gwarancja ochrony danych wrażliwych i wizerunku uczniów.

7.Sposobami monitorowania postępów uczniów, poziomu ich wiedzy i umiejętności będą m.in.: udział i zaangażowanie ucznia w obowiązkowych zajęciach realizowanych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, wykonywanie pod nadzorem nauczyciela zadań, prac i testów oraz dodatkowych prac z inicjatywy ucznia. Nauczyciele będą nagradzać postawę uczniów – pilność i terminowość, jakość wykonywania prac domowych, zaangażowanie i samodzielność, zdalną pomoc kolegom w nauce.

8.Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie ze Statutem Szkoły.

9.Szkoła zapewnia  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID – 19. Świetlica będzie czynna od 7.00 do 17.00. Uczniowie klas 1-3 zostaną przyjęci do świetlicy na podstawie wniosku złożonego przez  rodzica. Poniżej wytyczne MEN dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej.

10.Uczniom klas ósmych placówka zapewnia konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie klas ósmych zostaną przyjęci na konsultacje na podstawie  wniosku złożonego przez rodzica.

Zarządzenie nr 51

Zarządzenie nr 52

praca swietlicy wytyczne MEN

Czytaj dalej...

Uratujmy Święta!

Ruszyła 24. Świąteczna Zbiórka Żywności – ze względu na pandemię, odbędzie się w nowej formule. Poniżej informacja na ten temat. Liczymy na Państwa Otwarte Serca! W imieniu organizatorów dziękujemy!

Uratujmy święta

Czytaj dalej...

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

Uczniowie klas ósmych naszej szkoły, w dniu 18 listopada 2020 roku uczestniczyli online w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości, zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkania prowadzili Doradcy Zawodowi, którzy omawiali zagadnienia dotyczące lokalnego rynku pracy, wad i zalet prowadzenia własnej firmy, kwalifikacji i umiejętności pożądanych na rynku pracy, zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy, dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej, metod poszukiwania pracy, rekrutacji online. Uczniowie uczestniczyli w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy z nich dotyczył Umiejętności cyfrowych – spotkanie prowadził Michał Kowalczyk, trener szkolący pracowników różnych korporacji. Na początku spotkania prowadzący zwrócił się do uczestników z pytaniem ,, ile masz lat, ile chciałbyś zarabiać miesięcznie?”, następnie wyjaśnił czym są umiejętności cyfrowe. Wskazał, że do umiejętności cyfrowych zaliczamy: korzystanie z informacji danych, komunikowanie się i współpracę, umiejętność korzystania z mediów, tworzenie treści cyfrowych w tym programowanie, cyberbezpieczeństwo, własność intelektualną, rozwiązywanie problemów, myślenie krytyczne. Prowadzący opowiadał również o nowych technologiach programowania.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie biblioteki szkolnej

Drodzy Czytelnicy, 23 listopada 2020 r. w bibliotece szkolnej rozpoczyna się skontrum (inwentaryzacja zbiorów). W związku z tym, biblioteka nie będzie udostępniała swoich zbiorów czytelnikom, aż do zakończenia spisu. Przewidywany termin zakończenia skontrum – 21.12.2020 r.

Beata Olińska i Katarzyna Buła

Czytaj dalej...

Pyszne owoce i warzywa

Uczniowie klasy 1d wprawili w czyn swoją wiedzę na temat pożytku z jedzenia owoców i warzyw. Ustaliliśmy co powinniśmy jeść jesienią a czego unikać lub zmniejszyć do małych ilości? Wszyscy zgodnie ustaliliśmy, że słodycze są niezdrowe i mogą przyczynić się do wielu chorób! Oczywiście nie wyrzekamy się całkowicie słodyczy, bo dzieci to łasuchy! Jednak wiemy, że trzeba je jeść w ograniczonej ilości. Zastąpić pysznymi owocami i warzywami, które tez posiadają cukier. Nasz jadłospis to sałatki owocowe i warzywne zamiast…! Pożytecznie i wesoło spędzony czas w kuchni. Po nadzorem dorosłych pokroiliśmy sałatki! Jaka pychota i jak radość spożyć samo zdrowie w gronie najbliższych. My uczniowie 1d polecamy taką formę relaksu z rodziną! Wychowawczyni Pani  Ewa Nadolna, zaprasza do galerii zdjęć nadesłanych przez uczniów!

Czytaj dalej...

Koniczynki pracują zespołowo

Domy, domki i domeczki… Pod takim hasłem Koniczynki pracowały w ubiegłym tygodniu na zajęciach. Poznawały razem z paniami różne rodzaje siedzib mieszkalnych, opowiadały o swoim wymarzonym domu i później tworzyły domy z kolorowego papieru i wycinanek.  Chętnie dzieliły się z Panią Anią swoimi marzeniami o tym, w jakim pokoju chciałyby zamieszkać, co by się w nim znajdowało i jakie kolory mogłyby się w nim pojawić. Na wystawie umieściły potem swoje zaprojektowane pokoiki z wycinanek, które umeblowały meblami własnoręcznie ulepionymi z plasteliny.

Zwieńczeniem tygodnia była praca w zespołach nad zaprojektowaniem i wykonaniem własnego miasta. Udało się to wszystkim znakomicie. Dzieci nazwały swoje miasta Hałasowo, ponieważ bardzo rozśmieszyła je ta nazwa, kiedy niedawno Pani Ania czytała im fragmenty książki Dzieci z Bullerbyn. Bullerbyn po polsku znaczy właśnie Hałasowo, a Koniczynkom tak spodobała się ta nazwa, że właśnie jej mianem ochrzciły swoje makiety z miasteczkami.

Dzieci ostrożnie umieściły swoje prace na wystawie, niedaleko wykonanych wcześniej domków i pokoików. Teraz z radością podziwiają je za każdym razem, gdy przechodzimy korytarzem.

Czytaj dalej...

Pomoc dla Reksa – dziękujemy!

Reks – to Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, któremu pomagamy każdego roku. Cała społeczność szkolna stara się pomóc zwierzętom. Ich dobro leży nam szczególnie na sercu. Pomimo ciężkiej sytuacji w kraju otworzyliśmy serca i w ciągu bardzo krótkiego czasu uzbieraliśmy sporą ilość karmy dla psów i kotów, smyczy, kocyków, ręczników, zabawek, legowisk.

Dostaliśmy podziękowanie na fb, a my tutaj szczególnie dziękujemy:

grupie przedszkolnej Niezapominajki

grupie przedszkolnej Fiołki

grupie przedszkolnej Pszczółki

grupie przedszkolnej Stokrotki

Grupie przedszkolnej Koniczynki

dzieciom z klas:1a, 1c, 1d, 2c, 2d, 3b, 3e, 6c, 6e, 8c

Ogromne podziękowania dla wszystkich :)

Izabela Krotowska

Czytaj dalej...

Sto lat!

W czwartek 19.11.2020r. w grupie Słoneczników odbyły się przedszkolne urodzinki Leny K. Lilki, Marceliny, Gracjana i Ignasia. Dzień urodzin dla każdego dziecka jest dniem szczególnie ważnym. Jest to „Jego dzień”! To właśnie ten mały człowiek w tym dniu znajduje się w centrum uwagi. Z tej okazji koledzy i koleżanki wraz z paniami odśpiewali głośne „sto lat”, nie zabrakło pięknych życzeń, prezentów oraz smacznych urodzinowych przekąsek. Ten dzień był przepełniony świetną taneczną zabawą i pięknymi emocjami. Jeszcze raz STO LAT!! ;)

Czytaj dalej...

Dziś Światowy Dzień Życzliwości

Dzisiaj 21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości. Główna ideą Dnia Życzliwości jest uzmysłowienie i przypomnienie ludziom o tym, że tylko wzajemna życzliwość może stać się podstawą do budowania pokoju i pomyślnych relacji między ludźmi na całym świecie.  W tym dniu kierujemy do  Was  uśmiech oraz miłe i ciepłe słowo.

Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy innym, wraca do nas z nawiązką. Miłego Dnia Życzliwości  na co dzień, nie tylko od święta.

Weź ze sobą miłe słowo i podaj dalej!

Szczególnie huczne obchody Dnia Życzliwości odbywają się we Wrocławiu. Plakat promujący wydarzenie, zachęca wrocławian: „Znajdź się wśród życzliwych”.

Czytaj dalej...