W wiejskiej zagrodzie

18 maja 2021r. Pani Bożena Kalinowska – Sawicka przeprowadziła zajęcia w klasie 2b w ramach edukacji polonistycznej. Temat zajęć: „W wiejskiej zagrodzie”. Cele zajęć: formułowanie wypowiedzi się na temat wysłuchanego tekstu i własnych doświadczeń, wskazywanie cech charakterystycznych zagrody wiejskiej, rozmowa na temat  okazywania  tolerancji i szacunku, wykonywanie pisemnych ćwiczeń zgodnie z poleceniami, usystematyzowanie wiadomości dotyczących zasad ortograficznych pisowni wyrazów z „ż” i „rz”. Nauczycielka przedstawiła uczniom temat, cel zajęć oraz nacobezu. Następnie zaproponowała uczestnikom różnorodne zadania.

Czytaj dalej...

Co to jest waga?

18 maja 2021r.Pani Magdalena Nadolska zorganizowała zajęcia matematyczne dla klasy 1c. Temat zajęć: „Co to jest waga?”. Celem zajęć było: zapoznanie uczniów z informacjami na temat wagi i sposobu jej wykorzystania, poznanie  rodzajów wag, skonstruowanie prostej wagi, rozwijanie umiejętności ważenia wybranych przedmiotów i określenie co jest cięższe, a co lżejsze, rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania  w grupie, rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania.

Na wstępie spotkania nauczycielka zapoznała uczniów z celami zajęć, przedstawiła nacobezu oraz przypomniała zasady obowiązujące podczas zajęć. Następnie dzieci losowały rysunki przedstawiające różne wagi. Po wylosowaniu siadały przy stołach, na który umieszone zostały ilustracje wag. Powstało 5 zespołów. Pani Magdalena wprowadzając nowie wiadomości wykorzystała prezentacje multimedialną. Uczniowie z dużym zaciekawieniem analizowali poszczególne slajdy prezentacji. Odpowiadali na pytania: Co to jest waga?, Co to jest kilogram?, Jakie mamy rodzaje wag i w jaki sposób są wykorzystywane? Kolejnym zadaniem zaproponowanym dzieciom były zajęcia praktyczne –podczas, których dzieci ważyły się i porównywały wagi. Pani Magda przystępując do kolejnego zadania przedstawiła dzieciom zasady aktywnej współpracy w zespole oraz instrukcję do wykonania wagi. Wszystkie zespoły świetnie poradziły sobie z konstrukcją wagi z wieszaka i dwóch worków foliowych. Kolejnym etapem pracy zespołowej było ważenie zeszytu, podręcznika oraz zestawu długopisów. W zespołach nastąpił podział pracy i widać było duże zaangażowanie wszystkich członków. W celu usystematyzowania wiadomości z zajęć dzieci opracowywały kartę pracy. Nauczycielka zapoznała uczniów z instrukcją wykonania karty oraz udzielała dzieciom informacji zwrotnych na każdym etapie pracy.

Czytaj dalej...

Przemocy – stop

W dniu 12 maja 2021 roku Pani Ewa Nadolna przeprowadziła w klasie 1d zajęć z wykorzystaniem programu profilaktycznego Przemocy Stop. Celem zajęć było: rozwijanie umiejętności  pracy w zespole, rozwijanie umiejętność  postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpieczeństwu wszystkich uczniów, rozumienie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, rozwijanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i narzędzi przeciwdziałania przemocy (mur, asertywność werbalna), rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania, rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowanie się.

Na wstępie zajęć nauczycielka zapoznała uczniów z tematem, celem zajęć i nacobezu. Pani Nadolna zaproponowała uczniom następujące zajęcia:

Czytaj dalej...

Welcome to Canada!

W kwietniu i maju klasa 3b oraz grupa zerowa Stokrotki wybrały się na wycieczkę do odległej Kanady w ramach projektu – Z językiem angielskim dookoła świata.

Po wizycie w USA przyszedł czas poznać kolejny olbrzymi kraj, który również znajduje się w Ameryce Północnej – Kanadę. Uczniowie klasy 3b wiedzą już, że jest to drugi co do wielkości (zaraz po Rosji) kraj na świecie, w którym, poza językiem angielskim, mieszkańcy mogą porozumiewać się również po francusku. Dzieci wysłuchały hymnu Kanady w dwóch wersjach językowych, zaśpiewanego tuż przed rozgrywkami ice hockey (hokeja na lodzie) – ukochanej dyscypliny sportowej Kanadyjczyków. Podziwiały piękno kanadyjskiej przyrody oglądając film i poznając nowe zwroty, takie jak: moose (łoś), polar bear (niedźwiedź polarny), beaver (bóbr), Niagara Falls (Wodospad Niagara), maple tree (klon), maple leaf (liść klonowy). Z dużym zainteresowaniem wysłuchały opowieści o totemach – totem poles, symbolizujących rodzinę lub klan rodzinny u wielu ludów pierwotnych. Wiedząc, że totemem mogło być zwierzę, roślina lub cokolwiek innego, co uznawane było za opiekuna rodziny, uczniowie, tworząc swoje totemy, zapisali na nich to, co dla nich samych jest w życiu ważne: FAMILY, LOVE, HOME,  FRIENDS, MUSIC…

Czytaj dalej...

Egzamin Ósmoklasisty już tuż, tuż…

W dniach 25-27.05.2021r. odbędzie się trzydniowy egzamin dla najstarszych uczniów naszej szkoły. We wtorek ósmoklasiści będą się zmagać  z testem egzaminacyjnym z języka polskiego, w środę z matematyki a w czwartek z języka angielskiego. Cała szkoła trzyma za Was kciuki! Oby testy przysporzyły Wam jak najmniej problemów i aby wyniki były dobre – tego życzymy Wam z całego serca! Wierzymy, ze Wam się uda i ze każdy z Was dostanie się do swojej wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Poniżej życzenia dla Was, procedury, harmonogram, ważne informacje.

Procedura organizowania i przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

harmonogram egzaminu

zapamiętaj – egzamin kl. 8

Czytaj dalej...

Kreatywne zabawy z wodą

Dnia 19.05.2021r. w grupie „Słoneczniki” odbyły się kreatywne zajęcia z wodą. Pani Natalia przywitała dzieci zabawą muzyczno – ruchową „Klaskać, klaskać”.

Następnie przedszkolaki odgadywały zagadkę słuchową pod nazwą  „Co to takiego?” Wysłuchiwały nagrania z pluskiem wody i  odgadywały hasło. Dzieliły na sylaby wyraz „woda”. Nauczycielka przeprowadziła rozmowę kierowaną o sposobach wykorzystania i oszczędzania wody. Zwróciła uwagę na istotne znaczenie wody. Dzieci odpowiadały na pytania nauczycielki: Do czego używamy wody? Jak możemy chronić wodę?

Potem nadszedł czas na zabawę ruchową „Deszczyk” – maluchy słysząc odgłosy deszczu spacerowały po sali, gdy nauczycielka uderzała w tamburyno, kucały i z dłoni robiły daszek nad głową.

Później odegrały rolę naukowców wykonując eksperyment „Co pływa, a co tonie?” – z ogromnym entuzjazmem i ciekawością wrzucały do miski z wodą drobne przedmioty wykonane z różnych tworzyw (plastik, metal, drewno, papier); sprawdzały i porównywały ciężar przedmiotów tonących i pływających, utrwaliły pojęcia lekki – ciężki; wspólnie wyciągały wnioski.

Najwięcej radości dało dzieciom wykonywanie pracy technicznej „Wodne butelki sensoryczne” – zabawa polegała na wykonaniu płynnej butelki sensorycznej z wykorzystaniem butelek z wodą, kolorowych pomponików, konfetti, brokatu, koralików, guzików.

Na zakończenie przedszkolaki razem z nauczycielką podsumowały wiadomości. Stwierdziły, że woda jest nam potrzebna do mycia, picia, prania, gotowania, do podlewania roślin. Zapamiętały, że każdy z nas powinien oszczędzać wodę, aby wystarczyło jej dla wszystkich ludzi na świecie. Dodały, że najbardziej na zajęciach podobało im się eksperymentowanie z wodą i wykonywanie butelek sensorycznych. Zabawa z płynnymi butelkami sensorycznymi sprawiła im wiele radości.

Czytaj dalej...

Uczniowie naszej szkoły nagrodzeni!

12 maja 2021 roku Burmistrz Miasta Malborka Pan Marek Charzewski podczas spotkania wręczył nagrody uczniom z Naszej szkoły, których prace zostały zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego konkursu plastycznego „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Talent i kreatywność uczniów Jakuba Maślińskiego z klasy Ia i Oskara Bienieckiego z klasy Ic zostały zauważone i docenione. Chłopcy wraz z rodzicami uczestniczyli w spotkaniu z Burmistrzem Miasta Malborka.

Czytaj dalej...

Matematyka jest miarą wszystkiego!

Uczniowie klasy 3a zmierzyli się z matematycznymi zagadkami, łamigłówkami oraz zadaniami. Dzieci zostały podzielone na cztery grupy, każda z drużyn otrzymywała kolejno zadania, z którymi musiały się zmierzyć. Zadania były różne, o różnym stopniu trudności. Za każdą dobrze rozwiązaną zagadkę, drużyna dostawała ułamek kodu. Kiedy dzieciom udało się rozwiązać wszystkie zadania i ułożyć kod, otrzymali dekoder. Rozszyfrowanie kodu wskazywało im miejsce, w którym została ukryta nagroda. Hasłem była: BIBLIOTEKA, to tam uczniowie udali się po nagrodę i odczytali motto dzisiejszego dnia – ” Matematyka jest miarą wszystkiego”. Dzieciom bardzo podobała się ta lekcja, były podekscytowane rozwiązywaniem zagadek i poszukiwaniem nagrody. Każde dziecko otrzymało tytuł: ” Mistrza zagadek matematycznych”.  Resztę dnia spędziliśmy na graniu w gry planszowe, karciane oraz warcaby. Tego dnia dzieci doskonaliły swoje umiejętności matematyczne poprzez dobrą zabawę i gry w swoim towarzystwie. Dzieci stwierdziły, że dobrze jest być razem i wspólnie doświadczać nowych rzecz w klasowej rodzinie.

Czytaj dalej...

Z Unią Europejską u sześciolatków

Sytuacja pandemiczna w kraju, zamknięte szkoły, nauczanie zdalne – wydawało się, że z lekcji w przedszkolu w tym roku nic nie wyjdzie. A jednak… udało się.

Dwie godziny zajęć, dwa spotkania i uśmiechnięte buzie dzieci – warto było.

23 kwietnia i 7 maja Młodsze Ambasadorki projektu „Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego”:  Sara Chmielewska i Karolina Stańczak– uczennice klasy 2ar ZSP 3 pod kierunkiem Pani Iwony Krauze – nauczycielki historii i Starszej Ambasadorki projektu, w ramach innowacji pedagogicznej „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem” udały się z wizytą on-line do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku,  do grupy sześciolatków.

Na pierwszych zajęciach skupiłyśmy się na Unii Europejskiej. Sześciolatki wysłuchały mitu o Europie. Bardzo dobre, pełne dotyczące treści mitu odpowiedzi wskazały, że dzieci bardzo uważnie słuchały. Następnie każde z dzieci podało swoje imię, a prowadząca zajęcia wymieniła kraje europejskie tworzące UE. Przedszkolaki mówiły co ich łączy, powiedziały o współpracy, przyjaźni  i pomocy – tym samym grupa przedszkolna została porównana do Unii Europejskiej,  w której też występują określone zasady i państwa wspólnie podejmują decyzje.

Czytaj dalej...

Nauka hybrydowa w klasach 4-8 w dniach 17.05 – 30.05.2021r.

Od poniedziałku 17 maja 2021r. uczniowie klas 4-8 będą się uczyli w formie mieszanej (hybrydowej). System hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas 4-8 realizuje te zajęcia w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Razem z Radą Szkoły i Radą Pedagogiczną ustaliliśmy harmonogram przychodzenia poszczególnych klas do szkoły. Wychowawcy oddziałów poinformują Rodziców i Uczniów o tym w e – dzienniku. Nauczyciele i Samorząd Uczniowski przygotowują dla Was kilka niespodzianek na powitanie. Szczegóły zamieścimy niebawem w kolejnym newsie. Prosimy Was o zabranie ze sobą dobrych humorów. Mamy nadzieję, że już tęsknicie za kolegami i szkołą.

Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych. Poniżej zarządzenia dyrektora, procedury i wytyczne MEiN, GIS, MZ.

Życzymy Państwu, Dzieciom i Młodzieży wiele radości z powrotu do szkoły i wiary, że nam się uda. Bardzo dziękujemy Wam Drodzy Rodzice za wspieranie nas w pracy zdalnej.

Zarządzenie nr 25-2021

Zarządzenie nr 26-2021

Zarządzenie nr 27-2021

ZSP1- Procedura Szkoła 17.05.2021

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_szkół_podstawowych_i_ponadpodstawowych

Czytaj dalej...

Wielkie ważenie w 1a

Na dwóch kolejnych lekcjach edukacji matematycznej uczniowie klasy 1a, omawiali ilustracje z różnymi rodzajami wag oraz odważniki, którymi można najczęściej posługiwać się w sklepach: 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.  Podzielili się na czteroosobowe zespoły i  pomagali w przygotowaniu wag. Wagi konstruowali z wieszaka i reklamówek. Uczniowie z dużym zapałem ważyli swoje przybory szkolne i równoważyli tą wagę  na ilość klocków. Omawiali ciężar, ustalali co jest lżejsze, a co cięższe.

W kolejnym etapie zajęć nauczyciel zaprezentował dzieciom wagę szalkową. Uczniowie  ważyli jabłka, wykorzystując odważnik 1kg, 2 kg i 5 kg. Zadanie to przysporzyło dzieciom również wiele emocji. Podsumowaniem lekcji były karty zadań z wagami.

Aby określić ciężar, dziecko musi go „czuć”, wyważając w rękach. Taka ocena jest możliwa przy wyraźnych różnicach ciężaru. Dokładniejszej oceny ciężaru uczeń dokonuje za pomocą wagi szalkowej. Zabawy z wagą pozwalają porównywać ciężar przedmiotów i określić, co jest cięższe, lżejsze lub waży tyle samo. Stwarzając wiele okazji do oceny ciężaru przedmiotów, najpierw „na oko”, a później za pomocą wagi szalkowej, doprowadzamy do zrozumienia, że masa przedmiotu zależy nie tylko od jego wielkości, ale także do materiału, z którego został wykonany. Dzieci mają kontakt z pojęciami waga i ciężar w życiu codziennym, towarzysząc dorosłym w zakupach. Te codzienne doświadczenia są bardzo cenne i ułatwiają zrozumienie pojęć związanych z ciężarem.

Czytaj dalej...

Organizacja pracy szkoły w dniach 04.05 – 16.05.2021r.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.824 z dnia 29 kwietnia 2021r.) od 6 maja br. uczniowie klas 1 – 3 naszej szkoły wracają  do nauki stacjonarnej. Uczniowie klas 4-8 do dnia 16 maja uczą się zdalnie, natomiast od dnia 17 maja przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym – 50% uczniów uczy się w formie zdalnej/ 50% w formie stacjonarnej.

Poniżej zarządzenia dyrektora w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 04.05. – do dnia 16.05.2021r., procedury i wytyczne MEiN, GIS, MZ.

Zarządzenie nr 22-2021

Zarządzenie nr 23 – 2021

Zarządzenie nr 24-2021

ZSP1- Procedura Szkoła 04.05.2021

Wytyczne_dla_klas_1-3_SP_-_aktualizacja_4052021

Czytaj dalej...